mikulas2011mV pondelok 5. decembra 2011 o 12:00 hod. zavítal do našej obce Svätý Mikuláš. Spolu so svojimi pomocníkmi- čertom, sobom a anjelikmi pricestovali na krásnom koči, ktorý bol preplnený darčekmi a rozsvietili na námestí krásny vianočný stromček. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ, MŠ a deti  z centra voľného času Rosička. Ten, kto neodolal vôni teplého vianočného punču, pocítil jeho chuť a vychutnal si krásnu vianočnú atmosféru. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli spolu s nami v tento deň privítať Svätého Mikuláša a taktiež ďakujeme Svätému Mikulášovi, že nezabudol na naše detičky a obdaril ich krásnymi darčekmi.