vystavabrezinova2011mPod názvom výstavy MOJIM RODÁKOM, ktorá sa konala dňa 23. júna o 15.00 hod. v Sobášnej miestnosti obecného úradu Klokočov predstavila svoje diela jubilujúca výtvarníčka Emília Brezinová z Klokočova, dlhoročná členka Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc, ktoré pracuje pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Ako autorka uviedla, maľuje pre radosť sebe, ale aj každému, komu sa jej práce páčia. Emília Brezinová sa narodila v júni 1951 v Turzovke. Maľovanie mala rada od ranného detstva. Aktívnejšie sa výtvarnému umeniu venuje od roku 2004, kedy sa stala i členkou Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc. Jej obrazy sú plné nádherných prírodných scenérií a kvetinových zátiší. Popri vlastnej fantázii čerpá námety z prírody a krásneho okolia rodnej obce.
Táto milá vernisáž sa niesla v oslavnom duchu, keďže práve 23.júna 2011 oslávila Milka Brezinová okrúhle životné jubileum. V úvode výtvarníčku a oslávenkyňu potešili ľudové piesne v podaní Folklórnej skupiny Klokočov v sprievode heligonkárov  pána Ondreja Michaliska a jeho syna Ondrejka. Milú slávnosť otvorili členovia kultúrneho strediska Čadca pán Janko Ďurica, Emília Jašurková a Terka Turiaková, ktorí predstavili autorku a prezradili čo-to o jej živote. Na jubilantku je právom hrdý i starosta Obce Klokočov Ľuboš Stríž, ktorý vo svojom prejave prejavil úctu, vďaku a radosť z toho, že pani Emília Brezinová reprezentuje a zviditeľňuje takýmto spôsobom obec a udelil jej Cenu starostu obce. Po gratulačnom verši, ktorý odznel z úst pána starostu sa ku gratulácií pridali i ostatní prítomní. Pani Milka Brezinová neskrývala dojatie a všetkým účastníkom, predovšetkým svojmu manželovi, rodine a všetkým poďakovala. Nasledoval voľný program, pri ktorom sa mohli prítomní občerstviť, popozerať vystavené obrazy, či zaspievať si s Folklórnou skupinou Klokočov.