Sample ImageMesiac október je známy, ako mesiac úcty k starším. Obec Klokočov pri tejto príležitosti v sobotu 30. októbra 2010 zorganizovala sociálno-kultúrne podujatie pre seniorov.
Už v ranných hodinách nasledovali prípravy v telocvični ZŠ Klokočov. Pripravovali sa stoly, aparatúra, občerstvenie, aby sa naši milí dôchodcovia cítili dobre a z tohto dňa si odniesli len príjemné spomienky  V úvode programu privítali moderátori podujatia Jožko a Lenka všetkých prítomných, nasledoval prejav pána starostu obce Klokočov Ľuboša Stríža a pána farára vdp. Petra Jankecha.  Kultúrny program odštartoval pán poslanec a podnikateľ František Čečotka, ktorý zaspieval krásnu nábožnú pieseň AVE MARIA. Predviedli sa i žiaci ZŠ Klokočov v prvej časti zahral na gitare Radko Hroš, Štefan Želiecký zarecitoval báseň, Lukáško Polka zahral na heligónke,.. V podaní Františka Čečotku sme počuli i pieseň „Šálek šípkového čaje“.

Prvú časť kultúrneho programu ukončila skupina Štefana Kubačáka, ktorá zahrala ľudové piesne. Nasledovala krátka prestávka a po nej opäť pokračoval kultúrny program. V druhej časti programu zaspievala talentovaná speváčka Iveta Ježíková, ktorá si zaspievala i s Františkom Čečotkom. Žiaci ZŠ Klokočov ukázali svoj talent a v druhej časti programu vystúpili: Majka Stopková, ktorá zahrala na heligónke, Marcelka Polková zaspievala a tzv. „Dievčenské trio“ Dominika Jarošová, Vierka Kubalová, Mirka Kubalová zaspievali a zahrali na heligónkach. Taktiež predviedol hru na heligónku talentovaný Ondrejko Michalisko a zahrala a zaspievala i Katarína Kubačáková. I pán farár s deťmi pripravili pre seniorov prekvapenie a prostredníctvom pesničiek ich milo potešili. V závere kultúrneho programu opäť zahrala skupina Štefana Kubačáka, ktorá našich dôchodcov roztancovala. Nasledovala voľná zábava, kde sa seniori navzájom medzi sebou porozprávali a veríme, že si z tohto dňa odniesli len príjemné zážitky, na ktoré budú radi spomínať.
Starosta obce Klokočov Ľuboš Stríž ďakuje všetkým seniorom, ktorí si našli čas a prišli si spríjemniť všedný deň. Zároveň ďakuje všetkým účinkujúcim a tým, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia.

Sample Image
Našim seniorom sa toto podujatie veľmi páčilo
Sample Image
ašim seniorom sa toto podujatie veľmi páčilo
Sample Image
ašim seniorom sa toto podujatie veľmi páčilo
Sample Image
Kultúrny program sa našim seniorom veľmi páčil 
Sample Image
Kultúrny program sa našim seniorom veľmi páčil 
Sample Image
Kultúrny program sa našim seniorom veľmi páčil
Sample Image
Kultúrny program sa našim seniorom veľmi páčil
Sample Image
Kultúrny program sa našim seniorom veľmi páčil
Sample Image
Kultúrny program sa našim seniorom veľmi páčil
Sample Image
Kultúrny program sa našim seniorom veľmi páčil 
Sample Image
Kultúrny program sa našim seniorom veľmi páčil
Sample Image
Kultúrny program sa našim seniorom veľmi páčil
Sample Image
Naši seniori sa na akcii "Stretnutie s dôchodcami" výborne zabávali 
Sample Image
Naši seniori sa na akcii "Stretnutie s dôchodcami" výborne zabávali 
Sample Image
Naši seniori sa na akcii "Stretnutie s dôchodcami" výborne zabávali
Sample Image
Naši seniori sa na akcii "Stretnutie s dôchodcami" výborne zabávali
Sample Image
Naši seniori sa na akcii "Stretnutie s dôchodcami" výborne zabávali
Sample Image
Moderátori kulturného programu Lenka a Jožko
Sample Image
Seniorom sa v úvode prihovoril pán starosta Obce Klokočov Ľuboš Stríž
Sample Image
Pán starosta Ľuboš Stríž a pán farár vdp. Peter Jankech sa v úvode milým slovom prihovorili seniorom 
Sample Image
Naši seniori
Sample Image
Spoločný prípitok pána starostu Ľuboša Stríža, pána farára vdp. Petra Jankecha a pani riaditeľky ZŠ Klokočov Mgr. Márie Valčuhovej
Sample Image
... pripili si na zdravie so starostom obce Ľubošom Strížom
Sample Image
... a pripili si na zdravie
Sample Image
Starosta obce, pán Ľuboš Stríž si s každým dôchodcom štrngol
Sample Image
Pán poslanec a podnikateľ František Čečotka zaspieval v úvode AVE MARIU
Sample Image
V kultúrnom programe vystúpil i Radko Hroš hrou na gitare
Sample Image 
V kultúrnom programe vystúpil i žiak ZŠ Klokočov Lukáško Polka
Sample Image
Dôchodcovia sa výborne zabávali
Sample Image
Podujatie si prišli pozrieť i pracovníci OÚ Klokočov
Sample Image
Skupina Štefana Kubačáka utvorila výbornú náladu
Sample Image
Pochvalu si zaslúžia i absolventi, ktorí pomáhali pri zabezpečovaní nielen občerstvenia, ale celej kultúrnej akcie
Sample Image
Pekný kultúrny program si zaslúžil potlesk
Sample Image
Pán farárko vdp. Peter Jankech si s dôchodcami štrngol
Sample Image
Pán farárko vdp. Peter Jankech si s dôchodcami štrngol
Sample Image
Pán farárko vdp. Peter Jankech si s dôchodcami štrngol
Sample Image
Pán farárko vdp. Peter Jankech si s dôchodcami štrngol
Sample Image
Dôchodcom prišla zaspievať i Ivetka Ježíková
Sample Image
Flautu rozozvučala Majka Stopková
Sample Image
Marcelka Polková zaujala seniorov svojim spevom
Sample Image
Talentovaní mladí heligonkári - Dominika Jarošová, Mirka Kubalová, Vierka Kubalová a Ondrejko Michalisko
Sample Image
Pán František Čečotka zaspieval spoločnú pieseň s Ivetou Ježíkovou
Sample Image
Pán farár vdp. Peter Jankech spoločne s deťmi, prišli potešiť dôchodcov piesňami
Sample Image
Na heligónke to naozaj vie Ondrejko Michalisko
Sample Image
Príjemným spestrením bola i Katarína Kubačákova, ktorá starkým zaspievala
Sample Image
Hudobná skupina Štefana Kubačáka seniorov roztancovala