Sample Image

P O Z V Á N K A
Milá naša spolužiačka, milý náš spolužiak!

Kedyže sme to mali krásnych 15?! Veru, už pred 40-timi rokmi. A čas letí ako vták, no on nesadne ani nezastane, vôbec sa s nami nemazná.
Pred 40 rokmi sme sa rozpŕchli do sveta, do života a mnohí z nás sa nevideli celú 40 – tku. Pretože niet krajších a bezstarostnejších chvíľ, ako boli tie v škole, prosím, nájdi si čas a príď medzi nás na

„STRETKO“ po 40 rokoch dňa 14. 8.2010 do ZŠ Klokočov o 14:00 hod.

Takto znela pozvánka na stretnutie žiakov ZŠ Klokočov, ktorí sa rozhodli zorganizovať stretnutie, ktoré úspešne zrealizovali. Zo stretnutia prinášame fotografie...

 Prejav k stretnutiu

Uplynulo 40 rokov odvtedy, keď ste nás vypustili y pomyselného hniezda bezstarostnosti. A my sme sa rozpŕchli do sveta, nevediac, čo nás čaká. Od chvíle, keď sme sa 15. júna 1970 rozišli, vybrali sme sa každý svojou cestou. Jedni sme ďalej dreli školské lavice, iným sa páčili peniažky a tak sa hneď zamestnali. Každý z nás prešiel dlhú životnú púť. Veď konečne, máme 55 rokov a sme aj 55-ty ročník. Keby som mala tieto roky hodnotiť, povedala by som: Som na nás všetkých hrdá! Áno všetci sme veľa dokázali – rodiny, štúdia, stavby, domov a tak ďalej a tak ďalej... Z dievčat sa stali milujúce mamičky, z huncútov chlapcov – starostliví ockovia. Teraz sme už babičky a dedkovia. No iba vekom. Naše duše a srdcia sú síce ošľahané vetrom osudu, no plné lásky a zrelej mladosti i keď so šedinami, či kilami navyše, ale so životnou múdrosťou, ktorú sme načerpali prežitými radosťami i starosťami. Dnes sme sa tu však zišli preto, aby sme sa aspoň na chvíľu vrátili späť, do časov pred 40-timi rokmi. 40 rokov – je to veľa? Nie, ubehli ako voda. A nedá mi nepovedať, že nás tu malo byť dnes práve 40. Siedmi už nie sú medzi nami. Verím, že sa na nás pozerajú zhora, z nebíčka a tešia sa spolu s nami. Venujme tichú spomienku.
Čo ešte povedať? Snáď iba to, že Vás mám všetkých veľmi rada a verím, že si všetci prajeme, aby sme sa mohli opäť stretnúť. Či už o 5 alebo 10 rokov. Záleží na nás. A teraz už rozprávajte vy!

Sample Image
Zraz pred ZŠ Klokočov bol o 14:00 hod.
Sample Image
Pani učiteľka Mgr. Stanislava Čermáková – Hrtánková (triedna 9.A, šk. rok 1969/70) 
Sample Image
... a takýto sme teraz, my a naši učitelia
Sample Image
Rozumel si každý s každým
Sample Image
Rozumel si každý s každým
Sample Image
Manželia Babalovci a ich žiak Štefan Fuják
Sample Image
Rozumel si každý s každým
Sample Image
Rozumel si každý s každým
Sample Image
... a bolo aj veselo
Sample Image
Rozumel si každý s každým
Sample Image
Rozumel si každý s každým
Sample Image
Rozumel si každý s každým
Sample Image
... bolo dobre a veselo
Sample Image
... bolo dobre a veselo
Sample Image
Rozumel si každý s každým
Sample Image
Rozumel si každý s každým
Sample Image
Veľkým prekvapením, ktoré nám naši chlapci Tonko Smažák a Paľko Polka pripravili: boli heligonkári: Ing. Martin Čerňanský, Štefan Kubačák a ich krásne slovenské piesne.

Poďakovanie patrí všetkým spolužiakom, ktorí si našli čas a prišli, ale najmä učiteľom: manželom Babalovcom a pani učiteľke  Mgr. Stanislave Čermákovej – Hrtánkovej (triední učitelia 9.A, 9.B, šk. rok 1969/70)