Dňa 18. júna 2010 sa o 12:00 hod. rozsvietili svetlá v  sobášnej miestnosti, to preto, lebo sa konalo slávnostné uvítanie detí do života. V úvode pani matrikárka Miroslava Fujáková predstavila starostovi detičky a pán starosta Ľuboš Stríž ich slávnostne privítal do života. Pozdraviť detičky pekným programom prišli deti zo ZŠ Klokočov pod vedením Mgr. Márie Jasenovskej.
Rodičia detí sa podpísali do pamätnej knihy  a prevzali si pre svoje ratolesti darčeky. V závere sa zvečnili na fotografii s pánom starostom.

Sample Image
Sample Image
V úvode predstavila deti  sociálna pracovnička Miroslava Fujáková a starosta obce pán Ľuboš Stríž ich privítal do života. 
Sample Image
Spoločná fotografia so starostom obce Ľubošm Strížom
Sample Image
Michaela Staníková s dcérkou Natáliou
Sample Image
Romana Chromíková
Sample Image
Veronika Kričšáková
Sample Image
Lenka Staníková s dcérou Kristínou
Sample Image
Vierka Kantorová so synom Patrikom
Sample Image
Michaela Staníková s dcérkou Natáliou
Sample Image
Mária Turacová
Sample Image
Lenka Hutyrová so synom Patrikom
Sample Image
Eva Valčuhová s dcérou Petronelou
Sample Image
Katarína Horníková so synom Marcom
Sample Image
Ľubica Stopková s dcérou Elenou
Sample Image
Stanislava Pakošová s dcérou Klárou
Sample Image
Viera Čagaľová s dcérou Markétou
Sample Image
Filip Macho
Sample Image
Adam Ďurkáč
Sample Image
Viktória Hejčíková
Sample Image
Patrik Hutyra
Sample Image
Nela Turacová
Sample Image
Terézia Grajcarová
Sample Image
Markéta Čagalová
Sample Image
Natália Staníková
Sample Image
Adam Godiška
Sample Image
Peter Prasličák
Sample Image
Elena Stopková
Sample Image
Marco Horník
Sample Image
Tatiana Šuriková
Sample Image
Klára Muchová
Sample Image
Vanesa Strýčková
Sample Image
Magdaléna Kričšáková
Sample Image
Kristína Staníková
Sample Image
Dominika Chromíková
Sample Image
Manželia Valčuhovci s dvojičkami Teréziou a Martinou a so starostom obce Ľubošom Strížom
Sample Image
Dvojčatká Terezka a Martinka Valčuhové
Sample Image
Petronela Valčuhová