Sample ImageDeň  22. apríl je každoročne oficiálne vyhlásený za Svetový deň Zeme. A to preto, aby sme si pripomenuli hodnoty, ktoré sú nám prostredníctvom prírodných zdrojov našej planéty Zem poskytované. V Klokočove sa konal deň Zeme v pondelok 18. apríla 2011.
Stretnutie sa konalo o 8:00 hod. pri Obecnom úrade v Klokočove, kde dobrovoľníci, ktorí sa zapojili do zberu obdržali vrecia,  rukavice a následne boli rozdelení do skupín a rozvezení na zberné miesta. Vyzbieraný odpad sa sústredil na kraj komunikácií a obecný traktor ho odviezol.
Do akcie sa zapojili pracovníci obecného úradu, deti ZŠ Klokočov s učiteľmi. Čistili sa priekopy, brehy potokov,... Do zberu odpadu sa zapojili i pani riaditeľka Mgr. Mária Valčuhová, pani učiteľky: Ing. Monika Kasáková a Mgr. Nina Vavrincová.
Akcia bola vydarená, i keď by sme uvítali viac dobrovoľníkov. Na ukážku Vám prinášame zopár fotografií.

Sample Image
Obecný traktor odpad zozbieral 
Sample Image
Do čistenia obce sa zapojili i úradníčky obecného úradu
Sample Image
Do čistenia obce sa zapojili i úradníčky obecného úradu  
Sample Image
Do čistenia obce sa zapojili i úradníčky obecného úradu
Sample Image
Do čistenia obce sa zapojili i úradníčky obecného úradu
Sample Image
Medzi dobrovoľníkmi nechýbali ani žiaci /deviataci/ ZŠ Klokočov
Sample Image
Okolo ciest, potoka, či v lese bolo veľa odpadkov 
Sample Image
Deviataci zbierali odpad 
Sample Image
Deviataci zbierali odpad
Sample Image 
Deviataci zbierali odpad
Sample Image