Siedma Veľkonočná nedeľa    liturgický rok: B      28. máj 2006

Oznamy
 


Liturgický prehľad týždňa

Pondelok  

29.V.2006

Féria   

Utorok

30.V.2006

Féria  

Streda  

31.V.2006

Féria  

Štvrtok

1.VI.2006

Spomienka sv. Justína, mučeníka  

Piatok

2.VI.2006

Ľubovoľná spomienka sv. Marcelína a Petra mučeníkov

Sobota

3.VI.2006

Spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov mučeníkov  

Nedeľa

4.VI.2006

Zoslanie Ducha Svätého - Slávnosť

Sväté omše a úmysly

 Nedeľa

 28.V.2006

 8.40 Za zdravie a božie požehnanie Veroniky

 

 

10.45 Za farníkov

Pondelok

 29.V.2006

17.45 + Vladimír Polka  

Utorok

30.V.2006

17.45 + Matúš a Mária Košaričanoví  

Streda

 31.V.2006

17.45 Za zdravie a božie požehnanie rod. Smažákovej  

Štvrtok

  1.VI.2006

17.45 Za členov spolku sv. Ruženca z Vrchpredmiera   

Piatok

 2.VI.2006

17.45 Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho   

Sobota

 3.VI.2006

17.45 + Pavol a Mária Tuhovčákoví  

Nedeľa

 4.VI.2006

8.40 Za členov spolku sv. Ruženca z Kornice

 

 

10.00 Za prvoprijímajúce deti   

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar ?????*,- Sk veľmi pekne ďakujeme skupine z Nižných Riečok a Rybár. Na budúcu sobotu upratujú kostol rodičia prvoprijímajúcich detí.

Liturgický nácvik prvého sv. prijímania – Prosím rodičov a prvoprijímajúce deti, aby dnes o 14.00 hod prišli na liturgický nácvik prvého sv. prijímania.
Okrem toho pozývam deti na nácvik piesní v stredu o 16.30.
Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude na budúci týždeň, 4. júna 2005 o 10.00 hodine.
Svätá spoveď – Svätá spoveď pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bude na budúcu sobotu od 8.30-10.00 hod. Ostatných farníkov prosím, aby ku sv. spovedi pristúpili v týždni.

Prvopiatková svätá spoveď – Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Preto vás pozývam na svätú spoveď každý deň (okrem stredy), hodinu pred svätými omšami.

Milodar – Za milodar na kostol 500,- Sk veľmi pekne ďakujeme bohuznámemu darcovi.

Zbierka na masmédiá – Dnes, na 7. Veľkonočnú nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédiá.

Prvonedeľná zbierka – Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola.

* Upratuje sa v sobotu dopoludnia a tak sa ešte nedá vedieť, koľko dajú na kostol.