Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Ôsma Veľkonočná nedeľa
Zoslanie Ducha Svätého

    liturgický rok: “B”       31. máj 2009 

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

  1.6.2009

Ľubovoľná spomienka sv. Justína, mučeníka
Utorok

  2.6.2009

Ľubovoľná spomienka sv. Marcelína a Petra, mučeníkov
Streda

  3.6.2009

Spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov mučeníkov
Štvrtok

  4.6.2009

Féria
Piatok

  5.6.2009

Spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Sobota

  6.6.2009

Ľubovoľná spomienka sv. Norberta, biskupa
Nedeľa 

  7.6.2009

Desiata nedeľa cez rok  Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

31.5.2009

  8.40

+ Pavol Koniar

 

 

10.45

Za prvoprijímajúce deti

Pondelok

  1.6.2009

17.50

Za zdravie a božie požehnanie Veroniky a Pavla

Utorok

  2.6.2009

  7.00

Za zdravie a božie požehnanie Pavla

Streda

  3.6.2009

17.50

+ Juraj a Mária Papíkoví

Štvrtok

  4.6.2009

  7.00

+ Daniel Michalisko

Piatok

  5.6.2009

17.50

Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

Sobota

  6.6.2009

14.00

Sobáš s omšou  Jaroslav Chrenšť a Darina Muchová

  

15.00

Sobáš s omšou  Róbert Kopera a Eva Smiešková

Nedeľa

  7.6.2009

  8.40

Za zosnulú rodinu Hvizdákovú a Jurčovú

 

 

10.45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme rodičom prvoprijímajúcich detí. Na budúcu sobotu upratuje kostol 1. skupina z Vrchpredmiera.

Sobáš – Na budúcu sobotu, 6. júna 2009 o 14.00 hod. prijmú sviatosť manželstva Jaroslav Chrenšť z Korne, syn Miroslava a Oľgy r. Jarošovej a Darina Muchová z Kornice, dcéra Pavla a Márie r. Stopkovej. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

Sobáš – Na budúcu sobotu, 6. júna 2009 o 15.00 hod. prijmú sviatosť manželstva Róbert Kopera zo Skalitého, syn Justína a Anny r. Časnochovej a Eva Smiešková z Riečok, dcéra Miroslava a Boženy r. Koniarovej. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

Prvopiatková svätá spoveď – Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Preto vás pozývam na svätú spoveď každý deň, hodinu pred svätými omšami. Osobitne pozývam na sv. spoveď prvoprijímajúce deti a tých, ktorí si konajú deväť prvých piatkov.

Zbierka na katolícke masmédiá – Minulý týždeň sa v zbierke na katolícke masmédiá vyzbieralo 162 €. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujem.

Prvonedeľná zbierka – Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 430 € (300; 100 a 30 € bohuznámi darcovia). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 24.432,39 € = 736.050,- Sk (52,6 z 58 kusov lavíc).

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa sme v milodaroch na nové kúrenie zostali na sume 15.155,70 € = 456.581,- Sk.