Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Siedma Veľkonočná nedeľa    liturgický rok: “B”       24. máj 2009

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

25.5.2009

Ľubovoľná spomienka sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi
Ľubovoľná spomienka sv. Gregota VII., pápeža
Ľubovoľná spomienka sv. Márie Magdaleny de Pazzi, panny
Utorok

26.5.2009

Spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza
Streda

27.5.2009

Ľubovoľná spomienka sv. Augustína z Canterbury, biskupa
Štvrtok

28.5.2009

Féria
Piatok

29.5.2009

Féria
Sobota

30.5.2009

Féria
Nedeľa 

31.5.2009

Zoslanie Ducha Svätého - Slávnosť

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

24.5.2009

  8.40

+ Rudolf a Anna Kapusniakoví

 

 

10.45

Za farníkov

Pondelok

25.5.2009

17.50

+ Ján František Anton a Eva  Stopkoví

Utorok

26.5.2009

17.50

+ Pavol a Terézia Cisárikoví

Streda

27.5.2009

17.50

+ Ondrej Holaza

Štvrtok

28.5.2009

17.50

Za zdravie a božie požehnanie Lucie

Piatok

29.5.2009

17.50

Za zdravie a božie požehnanie Jozefa

Sobota

30.5.2009

  8.30

Za zdravie a božie požehnanie Vanesy

Nedeľa

31.5.2009

  8.40

+ Pavol Koniar

 

 

10.45

Za prvoprijímajúce deti

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar na kostol 48 € veľmi pekne ďakujeme skupine z Klina. Na budúcu sobotu upratujú kostol rodičia prvoprijímajúcich detí.

Liturgický nácvik prvého sv. prijímania – Prosím rodičov a prvoprijímajúce deti, aby v stredu (27.5.2009) o 16.30 prišli na liturgický nácvik prvého sv. prijímania. Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude o týždeň, 31. mája 2009 o 10.00 hodine
Svätá spoveď – Svätá spoveď pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bude na budúcu sobotu od 9.00 hod. Ostatných farníkov prosím, aby ku sv. spovedi pristúpili v týždni.

Zbierka na katolícke masmédiá – Dnes po sv. omši, bude zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujem.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 220 € (170 a 50 € bohuznámi darcovia). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 24.002,39 € = 723.096 Sk (51,6 z 58 kusov lavíc).

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa ste na nové kúrenie prispeli sumou 15 € (v pokladničke na kúrenie). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na kúrenie vyzbieralo 15.155,70 € = 456.581,- Sk.

Milí farníci

 V stredu 20.5.2009 si ma otec biskup zavolal na pohovor, v ktorom mi oznámil, že od 1. júla 2009 odchádzam na nové pôsobisko. Pozývam vás k tomu, aby ste sa na túto zmenu pozerali pohľadom viery tak ako ja.
 Nespočetne veľa krát som vám z kazateľnice hovoril, že náš život nie je náhoda a že všetko čo sa v našom živote deje, je tu z božej vôle, alebo z božieho dopustenia. Vždy je tu však prítomná Božia láska. Ja tomuto verím, a bez tejto viery by som nemal odvahu ani len stať sa kňazom a už vôbec nie prísť do nejakého neznámeho Klokočova na dobu neurčitú. Rovnako verím nielen v Boha Otca všemohúceho... Jeho jediného Syna Ježiša Krista... v Ducha Svätého... ale aj vo svätú Cirkev Katolícku o ktorej Pán Ježiš povedal veľmi závažné veci. Napríklad: „Kto vás počúva, mňa počúva, kto vami pohŕda, mnou pohŕda“. Takže akým by som to bol pastierom duší, keby som neprijal rozhodnutie biskupa ako Božiu vôľu? Ak by som si presadzoval svoju vôľu, kde budem mať záruku toho, že robím to, čo odomňa chce Boh? Kde budem mať záruku, že moja pastorácia bude požehnaná ak by som odmietal to, čo mi ponúka Božia láska? Ja naozaj nechcem premárniť svoj život. Trápiť sa, namáhať a nakoniec sa pozerať, ako to všetko berie skazu len preto, že som žil nie Božiu, ale svoju vôľu! A toto platí o každom ľudskom živote nielen o kňazskom. Okrem toho si stále uvedomujem, že pri vysviacke som sľúbil úctu a poslušnosť. A ja to musím zachovať, aby som si mohol vážiť seba samého.
 Prosím vás, aby ste toto rozhodnutie prijali s vierou, že rozhodnutie otca biskupa je dobré nielen pre mňa, ale aj pre vás. Ak by ste to nedokázali prijať s touto vierou, možno by som mal aj výčitky, že som vám za celých desať rokov nedokázal ponúknuť zachraňujúcu vieru v Ježiša Krista ale akúsi falošnú pseudovieru. Žeby v Kamila Lieskovského?
 Iste vás aj zaujíma dôvod prekladu. Na toto odpoviem veľmi jednoducho. Pre dobro a spásu nesmrteľných duší. Som pevne presvedčený, že aj otec biskup má len tento jeden jediný dôvod na to, aby robil to, čo robí. Naozaj nespomenul jeden jediný problém alebo chybu (Hoci niečo skritizovať to je to najmenej. To sa dajú aj tí najsvätejší kňazi). Vyjadroval sa všeobecne o tom, že do diecézy pribudnú novokňazi a že desať rokov je dosť dlhá doba na to, aby som po sebe zanechal brázdu a dostal príležitosť začať novú niekde inde. Žiadne výčitky, žiadne riešenie problémov. Bol to skutočne otcovský prístup. V zmysle toho, čo som už povedal vyššie, ma vlastne ani nezaujíma, či existuje aj nejaký iný dôvod na môj preklad. Je mi to úplne jedno. Pre mňa je dôležité to, že otec biskup mi s láskou ponúkol nové pôsobisko a ja ho prijímam ako Božiu vôľu.
 Vás prosím a vyzývam k tomu, aby ste sa už teraz modlili za svojho budúceho duchovného otca, aby bol pre vás požehnaním a vy pre neho.
Na záver ešte zopár informácií. Ja by som mal ísť do Červeného Kameňa pri Ilave a do Klokočova by mal prísť Vdp. Peter Jankech – teraz farár v Žiline a rodák z Vysokej nad Kysucou. Zhodou okolností – ale ja radšej poviem – riadením Božej lásky môj bývalý kaplán z Nitry.