Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Piata Veľkonočná nedeľa    liturgický rok: “B”      10. máj 2009

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

11.5.2009

Féria
Utorok

12.5.2009

Ľubovoľná spomienka sv. Nerea a Achila mučeníkov, alebo Ľubovoľná spomienka sv. Pankráca, mučeníka
Streda

13.5.2009

Ľubovoľná spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Štvrtok

14.5.2009

Sviatok sv. Mateja apoštola
Piatok

15.5.2009

Féria
Sobota

16.5.2009

Spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Nedeľa 

17.5.2009

Šiesta Veľkonočná nedeľa

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

10.5.2009

  8.40

+ František a Mária Šuríkoví; + Pavol a Agnesa Čečotkoví; + Miroslav Šurík 

 

 

10.45

+ Ján Anna a Pavol Hrtúsoví

Pondelok

11.5.2009

17.50

+ Anna Milan a Rudolf Kapusňákoví

Utorok

12.5.2009

17.50

+ Ján Krišťák

Streda

13.5.2009

17.50

+ Jozef Ramša

Štvrtok

14.5.2009

17.50

Za zdravie a božie požehnanie rodiny Zajacovej a Šuškovej

Piatok

15.5.2009

17.50

+ Jozef a Anna Šipuloví

Sobota

16.5.2009

  8.30

+ Rudolf a Štefánia Vyrobíkoví

Nedeľa

17.5.2009

  8.40

+ Šimon a Veronika Jančíkoví

 

 

10.45

+ Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar na kostol 30 € veľmi pekne ďakujeme skupine z Klokočova. Na budúcu sobotu upratuje kostol skupina z Banského.

Zbierka na seminár – Minulý týždeň na nedeľu Dobrého pastiera sa v zbierke na seminár vyzbieralo 260 €. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujem.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 88 € (50; 38 € bohuznámi darcovia). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 23.747,39 € = 715.414 Sk (51,1 z 58 kusov lavíc).

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa sme v milodaroch na nové kúrenie zostali na sume 15.090,70 € = 454.622,- Sk.