Vytlačiť

Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Tretia Veľkonočná nedeľa 

   liturgický rok: “B”  

    26. apríl 2009 

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

27.4.2009

Féria
Utorok

28.4.2009

Ľubovoľná spomienka sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka, alebo
Ľubovoľná spomienka sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza
Streda

29.4.2009

Sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, spolupatrónky Európy
Štvrtok

30.4.2009

Ľubovoľná spomienka sv. Pia V., pápeža
Piatok

  1.5.2009

Ľubovoľná spomienka sv. Jozefa robotníka
Sobota

  2.5.2009

Spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa 

  3.5.2009

Štvrtá Veľkonočná nedeľa

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

26.4.2009

  8.40

+ Juraj Stopka

 

 

10.45

+ Stanislav Holinec

Pondelok

27.4.2009

17.50

Za zdravie a božiu pomoc Michalovi

Utorok

28.4.2009

17.50

Za zdravie a božie požehnanie Márie a Pavla

Streda

29.4.2009

17.50

+ František a Mária Michaliskoví

Štvrtok

30.4.2009

17.50

Za zdravie a božie požehnanie Jany

Piatok

  1.5.2009

17.50

Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

Sobota

  2.5.2009

14.00

Sobáš s omšou       Pavol Stopka - Ľubica Vavrincová

Nedeľa

  3.5.2009

  8.40

Za zdravie, božiu pomoc, ochranu a požehnanie pre hasičov

 

 

10.45

+ Veronika Hrtúsová

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar na kostol 55 € veľmi pekne ďakujeme skupine z Nižných Riečok. Na budúcu sobotu upratuje kostol skupina z Vyšných Riečok a Rybár.

Sobáš – Na budúcu sobotu, 2. mája 2009 o 14.00 hod. prijmú sviatosť manželstva Pavol Stopka z Banského, syn Františka a Boženy r. Paluchovej a Ľubica Vavrincová z Frýdku-Místku, dcéra Ľuboša a Jany r. Stuchlíkovej. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

Pohreb – Včera (25.4.2009) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Jozefa Šuríka (57 r.) z Olešnej. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 100,- €.

Prvopiatková svätá spoveď – Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Preto vás pozývam na svätú spoveď každý deň, hodinu pred svätými omšami. Osobitne pozývam na sv. spoveď prvoprijímajúce deti a tých, ktorí si konajú deväť prvých piatkov.

Zbierka na seminár – Na budúcu nedeľu – 4. Veľkonočnú nedeľu - Nedeľu Dobrého pastiera bude zbierka na seminár. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 65 € (50 a 15 € bohuznámi darcovia). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 23.489,39 € = 707.641 Sk (50,5 z 58 kusov lavíc).

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa ste na nové kúrenie prispeli sumou 20 €. (milodary v pokladničke na kúrenie). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na kúrenie vyzbieralo 15.110,70 € = 455.225,- Sk.