Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Krst Krista Pána  liturgický rok: “B”   11. január 2009

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

12.1.2009

Féria
Utorok
13.1.2009
Ľubovoľná spomienka sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda
14.1.2009 
Féria
Štvrtok
15.1.2009
Féria
Piatok
16.1.2009
Féria
Sobota
17.1.2009
Spomienka sv. Antona opáta
Nedeľa 
18.1.2009
Druhá nedeľa cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

11.1.2009

  8.40

+ Rudolf a Anna Kapusniakoví

 

 

10.45

Za farníkov

Pondelok

12.1.2009

16.45

+ Štefan, Agneša a Veronika Čurajoví

Utorok

13.1.2009

14.00

+ Veronika Hrčková   Pohreb s omšou

Streda

14.1.2009

16.45

+ Jozef a Anna Kalusoví

Štvrtok

15.1.2009

16.45

+ Božena Prachniarová, Rozália Jarošová, Jozef Glovatiak

Piatok

16.1.2009

16.45

Za zdravie a božie požehnanie Márie

Sobota

17.1.2009

  8.30

+ Štefan, Anna a syn Ján Smikoňoví

Nedeľa

18.1.2009

  8.40

+ Pavol a Štefánia Hrtúsoví

 

 

10.45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar na kostol 35 € veľmi pekne ďakujeme 3. skupine z Kornice. Na budúcu sobotu upratuje kostol skupina z Nižných Riečok.

Pohreb – V nedeľu (4.1.2009) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Jozefa Čagalu (50 r.) z Hlavíc. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 20 €.

Pohreb – V stredu (7.1.2009) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Jakuba Dofeka (69 r.) z Kornice. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 35 €.

Pohreb – Utorok (13.1.2009) do večnosti odprevadíme našu zosnulú farníčku Veroniku Hrčkovú (62 r.) z Klina. Nech jej je dobrotivý Pán milostivý a nech ju prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulej veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 20 €.

Prvonedeľná zbierka – Minulý týždeň sa v prvonedeľnej zbierke na potreby kostola vyzbieralo 194 €. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujem.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 3.200,- Sk. (2.000 a 1.200,- Sk bohuznámi darcovia;). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 632.600,- Sk = 20.998 € (45,2 z 58 kusov lavíc).

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa ste na nové kúrenie prispeli sumou 500,- Sk. (500,- Sk bohuznámy darca). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na kúrenie vyzbieralo 445.560,- Sk = 14.790 €.