Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Prvá adventná nedeľa

 liturgický rok: “B”  

  30. november 2008 

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

  1.12.2008

Féria
Utorok
  2.12.2008
Féria
Streda
  3.12.2008 
Spomienka sv. Františka Xaverského
Štvrtok
  4.12.2008
Ľubovoľná spomienka sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Piatok
  5.12.2008
Féria
Sobota
  6.12.2008
Ľubovoľná spomienka sv. Mikuláša, biskupa
Nedeľa 
  7.12.2008
Druhá adventná nedeľa

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

30.11.2008

  8.40

+ Pavol Fojtík

 

 

10.45

Za členov spolku sv. Ruženca z Vrchpredmiera

Pondelok

  1.12.2008

16.45

Za zdravie a božie požehnanie rod. Zajacovej a Šuškovej

Utorok

  2.12.2008

16.45

+ Pavol a Terézia Cisárikoví

Streda

  3.12.2008

16.45

Za zdravie a božie požehnanie Augustíny

Štvrtok

  4.12.2008

16.45

Za zdravie a božie požehnanie Jozefa

Piatok

  5.12.2008

16.45

Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

Sobota

  6.12.2008

  8.30

+ Jozef, Anna, Veronika, Anton Mrkvoví

Nedeľa

  7.12.2008

  8.40

+ Rudolf Jančík

 

 

10.45

Za zdravie a božie požehnanie Moniky

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar na kostol 2.200 Sk veľmi pekne ďakujeme 2. skupine z Hlavíc. Na budúcu sobotu upratuje kostol 3. skupina z Hlavíc.

Pohreb – V stredu (26.11.2008) sme do večnosti odprevadili našu zosnulú farníčku Máriu Badžgoňovú (86 r.) z Konečnej. Nech jej je dobrotivý Pán milostivý a nech ju prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulej veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Pohreb – Vo štvrtok (27.11.2008) sme do večnosti odprevadili našu zosnulú farníčku Máriu Šamajovú (79 r.) z Kornice. Nech jej je dobrotivý Pán milostivý a nech ju prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulej veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 2.000,- Sk.

Prvopiatková svätá spoveď – Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Preto vás pozývam na svätú spoveď každý deň, hodinu pred svätými omšami. Osobitne pozývam na sv. spoveď prvoprijímajúce deti a tých, ktorí si konajú deväť prvých piatkov.  

Sv. spoveď starých a nevládnych – Prosím, aby ste mi nahlásili starých a nevládnych na sv. spoveď. Môžete to urobiť osobne, alebo telefonicky na čísle 041 - 4352 088.

Zbierka na Charitu – Dnes, po sv. omši bude zbierka na Charitu.

Prvonedeľná zbierka – Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa nepribudol žiaden milodar. Celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 585.900,- Sk (41,9 z 58 kusov lavíc).

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa tiež nepribudol žiaden milodar (možno do pokladničky áno, ale to som ešte nepozeral). Celkovo sa doteraz na kúrenie vyzbieralo 412.820 Sk.