Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Tridsiata štvrtá nedeľa v období cez rok
Slávnosť Krista kráľa
 

 liturgický rok: “A”

   23. november 2008

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

24.11.2008

Spomienka sv. Ondreja Dung-Laka kňaaza a spločníkov mučeníkov
Utorok
25.11.2008
Féria
Streda
26.11.2008 
Féria
Štvrtok
27.11.2008
Féria
Piatok
28.11.2008
Féria
Sobota
29.11.2008
Ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu
Nedeľa 
30.11.2008
Prvá adventná nedeľa

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

23.11.2008

  8.40

+ Karol a Emília Prekopoví

 

 

10.45

+ Zuzana Matejíková     Pohreb s omšou

Pondelok

24.11.2008

16.45

Za členov spolku sv. ruženca z Rybár a Riečok

Utorok

25.11.2008

16.45

+ Veronika, Ignác, Mária a Veronika

Streda

26.11.2008

16.45

+ Ondrej a Anna Čečotkoví; + Ondrej Čečotka

Štvrtok

27.11.2008

16.45

+ Rudolf a Anna Zajacoví

Piatok

28.11.2008

16.45

Za zdravie a božie + rod. Smažákovej

Sobota

29.11.2008

  8.30

+ Pavol a Mária Tuhovčákoví

Nedeľa

30.11.2008

  8.40

+ Pavol Fojtík

 

 

10.45

Za členov spolku sv. Ruženca z Vrchpredmiera

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar na kostol 1.000 Sk veľmi pekne ďakujeme 1. skupine z Hlavíc. Na budúcu sobotu upratuje kostol 2. skupina z Hlavíc.

Pohreb – Piatok (21.11.2008) sme do večnosti odprevadili našu zosnulú farníčku Elenu Mudríkovú (57 r.) z Hlavíc. Nech jej je dobrotivý Pán milostivý a nech ju prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulej veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Pohreb – Dnes (23.11.2008) do večnosti odprevadíme našu zosnulú farníčku Zuzanu Matejíkovú (77 r.) z Klina. Nech jej je dobrotivý Pán milostivý a nech ju prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulej veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Milodar na novú spovednicu – Za milodar 5.000 Sk na novú spovednicu veľmi pekne ďakujeme bohuznámemu darcovi z Hlavíc. Čo sa týka novej spovednice tak od včera sa na nej pracuje a možno do vianoc už bude hotová.

Zbierka na Charitu – Na budúcu nedeľu – Prvú adventnú – bude zbierka na Charitu. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujem.


Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 8.000,- Sk. (6.000; 2x1.000; bohuznámi darcovia;). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 585.900,- Sk (41,9 z 58 kusov lavíc).

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa ste na nové kúrenie prispeli sumou 5.500,- Sk. (2.000; 500; bohuznámi darcovia;). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na kúrenie vyzbieralo 412.820 Sk.