Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok  liturgický rok: “A”  16. november 2008 

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

17.11.2008

Spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Utorok
18.11.2008
Ľub. spomienka Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov
Streda
19.11.2008 
Féria
Štvrtok
20.11.2008
Féria
Piatok
21.11.2008
Spomienka Obetovanie Panny Márie
Sobota
22.11.2008
Spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice
Nedeľa 
23.11.2008
Tridsiata štvrtá nedeľa - Nedeľa Krista Kráľa

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

16.11.2008

  8.40

+ Peter Papík

 

 

10.45

+ Jozef Polka

Pondelok

17.11.2008

16.45

+ Pavol Šamaj     Pohreb s omšou

Utorok

18.11.2008

16.45

+ Ján a Hermína Gajdičiaroví

Streda

19.11.2008

16.45

- -

Štvrtok

20.11.2008

16.45

+ Milan Mudrík

Piatok

21.11.2008

16.45

+ Rudolf a Anna Zajacoví

Sobota

22.11.2008

  8.30

+ Pavol Valčuha

Nedeľa

23.11.2008

  8.40

+ Karol a Emília Prekopoví

 

 

10.45

Za členov spolku sv. ruženca z Rybár a Riečok

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar na kostol 1.500 Sk veľmi pekne ďakujeme 2. skupine z Vrchpredmiera. Na budúcu sobotu upratuje kostol 1. skupina z Hlavíc.

Krst – Včera (15.11.2008) sme sviatosťou krstu prijali do spoločenstva Cirkvi Kristána Čagalu syna Štefana a Lýdie r. Zajacovej z Hlavíc. Na jeho životnej ceste mu želáme veľa zdravia, radosti a božieho požehnania.  Rodičom a krstným rodičom veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 2.000 Sk.

Pohreb – Zajtra (17.11.2008) do večnosti odprevadíme nášho zosnulého farníka Pavla Šamaja (60 r.) z Kornice. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.500,- Sk.

Milodar na nové dvere – Za milodar 5.000 Sk na nové dvere veľmi pekne ďakujeme bohuznámemu darcovi z Hlavíc. Čo sa týka nových dverí, tak už sa na nich pracuje asi tak dva týždne a pravdepodobne o týždeň už budú aj osadené.

Duchovné cvičenia – Budúci týždeň (utorok až piatok) budem na duchovných cvičeniach. V prípade súrneho zaopatrovania alebo pohrebu sa obráťte na Vdp. Petra Hrenáka z Vysokej nad Kysucou. Mobil: 0918-876246 Telefón na faru: 041 - 4361 125
 
Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 5.000,- Sk. (1.500,- Sk bohuznáma z Hlavíc; 3x1.000; 500,- Sk bohuznámi darcovia;). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 577.900,- Sk (41,3 z 58 kusov lavíc).

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa ste na nové kúrenie prispeli sumou 5.420,- Sk. (2.000; 1.200; 2x1.000; bohuznámi darcovia; 220,- Sk z pokladničky na kúrenie). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na kúrenie vyzbieralo 410.320 Sk.