Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Dvadsiata deviata nedeľa v období cez rok  liturgický rok: “A” 19. október 2008 

 Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

20.10.2008

Féria
Utorok
21.10.2008
Féria
Streda
22.10.2008 
Féria
Štvrtok
23.10.2008
Ľubovoľná spomienka sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
Piatok
24.10.2008
Ľubovoľná spomienka sv. Antona Clareta, biskupa
Sobota
25.10.2008
Ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu
Nedeľa 
26.10.2008
Tridsiata nedeľa cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

19.10.2008

  8.30

+ Jozef, Ignác a Žofia Rudinskí

 

 

10.00

BIRMOVKA Za birmovancov

Pondelok

20.10.2008

16.45

+ Anna, Ondrej a Anna Čuboňoví

Utorok

21.10.2008

16.45

+ Matúš a Terézia Gaškoví

Streda

22.10.2008

16.45

+ Pavol a Katarína Šuríkoví

Štvrtok

23.10.2008

16.45

Poďakovanie za 80 rokov života

Piatok

24.10.2008

16.45

Za zdravie a božie požehnanie rod. Krišťákovej

Sobota

25.10.2008

  8.30

+ Ondrej a Rozália Kolesároví + Irena a František Šinoví
+ František a Rudolf Chovancoví

Nedeľa

26.10.2008

  8.40

+ Ján a Mária Jancoví; + Veronika a Mária Balážoví

 

 

10.00

Za členov spolku sv. ruženca z Klokočova

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar na kostol 6.200 Sk veľmi pekne ďakujeme skupine rodičom birmovancov. Na budúcu sobotu upratuje kostol skupina z Klina.

Zbierka na misie – Minulý týždeň sa v zbierke na misie vyzbieralo 5.900,-Sk. Za vaše milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujem.

Zmena času – Na budúcu nedeľu 26.10.2008 v noci zo soboty na nedeľu sa hodiny posúvajú z 3.00 na 2.00 hod.

Poďakovanie – Veľmi pekne ďakujem rodičom birmovancov, pánovi organistovi, pánovi kostolníkovi, starostovi, pracovníkom obecného úradu a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh sviatosti birmovania.