Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Dvadsiata ôsma nedeľa v období cez rok      liturgický rok: “A”      12. október 2008 

 Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

13.10.2008

Féria
Utorok
14.10.2008
Spomienka sv. Kalixta I., pápeža a učiteľa Cirkvi
Streda
15.10.2008 
Spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok
16.10.2008
Ľubovoľná spomienka sv. Hedvigy, rehoľníčky
Piatok
17.10.2008
Spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Sobota
18.10.2008
Sviatok sv. Lukáša, evanjelistu
Nedeľa 
19.10.2008
Dvadsiata deviata nedeľa cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

12.10.2008

  8.40

+ Zuzana Cudráková; + Margita Martikánová

 

 

10.45

+ Rudolf a Anna Kapusniakoví

Pondelok

13.10.2008

16.45

+ Ladislav Stopka + Anton Stopka

Utorok

14.10.2008

16.45

+ Štefan Polka

Streda

15.10.2008

16.45

+ Jozef a Terézia Kubačákoví

Štvrtok

16.10.2008

16.45

+ Jozef Tarabaš

Piatok

17.10.2008

16.45

Za zdravie a božie požehnanie Veroniky

Sobota

18.10.2008

  8.30

+ Ján Čečotka

Nedeľa

19.10.2008

  8.30

+ Jozef, Ignác a Žofia Rudinskí

 

 

10.00

BIRMOVKA Za birmovancov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme skupine rodičom birmovancov a aj na budúcu sobotu upratujú kostol rodičia birmovancov.

Birmovka – Na budúcu nedeľu o 10.00 hodine bude v našej farnosti pán biskup Tomáš Galis vysluhovať sviatosť birmovania.  Pre birmovancov bude sv. spoveď v sobotu o 9.00 do 10.30 hod.

Pohreb – V nedeľu (5.10.2008) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Františka Krišťáka (59 r.) z Hrubého Buka. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Pohreb – Vo štvrtok (10.10.2008) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Štefana Polku (94 r.) z Hlavíc. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Prvonedeľná zbierka – Minulý týždeň sa v zbierke na potreby kostola vyzbieralo 7.460,-Sk. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujem.

Milodary na nové lavice – V zbierke na nové lavice som sumou 1.700,- Sk doplnil sumu na nové lavice do hlavnej lode v počte 40 kusov a v celkovej sume 560.000,- Sk. Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme. Zbierka na nové lavice je teda dočasne uzavretá. Dočasne, lebo do budúcna by som plánoval nové lavice aj do bočných lodí. Ale o tom niekedy neskôr.

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa ste na nové kúrenie prispeli sumou 4.600,- Sk. (2.000; 1.000; bohuznámi darcovia; 600 Sk z pokladničky na kúrenie). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na kúrenie vyzbieralo 383.500 Sk.