Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Dvadsiata štvrtá nedeľa v období cez rok
Sviatok Povýšenia Svätého Kríža                    
 

liturgický rok: “A”   

 14. september 2008

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

15.9.2008

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska
Utorok
16.9.2008
Spomienka sv. Kornélia, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov
Streda
17.9.2008 
Ľubovoľná spomienka sv. Róberta Belarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok
18.9.2008
Féria
Piatok
19.9.2008
Ľubovoľná spomienka sv. Januára, biskupa a mučeníka
Sobota
20.9.2008
Spomienka sv. Ondreja Kim Taegona, kňaza a Pavla Chong Hasanga a spoločníkov mučeníkov
Nedeľa 
21.9.2008
Dvadsiata piata nedeľa cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

14.9.2008

  8.40

Spolok sv. ruženca 3. Skupina z Hlavíc

 

 

10.45

Za farníkov

Pondelok

15.9.2008

  8.40

+ Ondrej a Veronika Koniaroví

  

10.45

+ Štefan a Jozef Čagaloví

Utorok

16.9.2008

17.50

+ František Jančík

Streda

17.9.2008

17.50

+ Štefan Krištofík

Štvrtok

18.9.2008

17.50

Za zdravie a božie požehnanie rod. Krišťákovej

Piatok

19.9.2008

17.50

+ Jozef Godiška

Sobota

20.9.2008

  8.30

+ Jozef Papík

Nedeľa

21.9.2008

  8.40

+ Jozef Gajdičiar

 

 

10.45

+ Matúš Tuhovčák + Ladislav Stopka

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.500,- Sk veľmi pekne ďakujeme 3. skupine z Kornice. Na budúcu sobotu upratuje kostol skupina z Nižných Riečok.

Oznam pre birmovancov – Birmovancom oznamujem, že nasledujúci týždeň dávam k dispozícii na preskúšanie vedomostí a to nasledovne: Dnes o 15.00 dievčatá a o 16.00 chlapci. Prosím, aby dnešný termín využili predovšetkým stredoškoláci, ktorí chodia na internát. Okrem toho budem k dispozícii utorok a vo štvrtok po sv. omši a v sobotu o 15.00 dievčatá a o 16.00 chlapci.

Duchovná príprava na birmovku a na výročie posviacky kostola – Milí farníci
Pozývam vás, aby ste sa aj vy zapojili do duchovnej prípravy na birmovku, aby ste to cítili ako spoločnú udalosť aj keď nemáte v rodine birmovanca. Pozývam vás na modlitbu ruženca za birmovancov pred večernými omšami o 17.20. Osobitne rodičov, krstných a birmovných rodičov no a samozrejme aj birmovancov. Nech spoločne vyprosujeme od Pána Boha prepotrebnú milosť dobrého života.

Zbierka na seminár – Na budúcu nedeľu – 21. septembra 2008 bude jesenná zbierka na seminár. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Prvonedeľná zbierka – Minulý týždeň sa v zbierke na potreby kostola vyzbieralo 6.880,-Sk. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujem.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 5.000,- Sk. (2x2.000 a 1.000,- Sk bohuznámi darcovia). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 533.800,- Sk (38,1 zo 40 kusov lavíc).

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa ste na nové kúrenie prispeli sumou 7.400,- Sk. (2x2.000; 1.000; bohuznámi darcovia; 2.400,- Sk z pokladničky). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na kúrenie vyzbieralo 354.900 Sk.