Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Dvadsiata druhá nedeľa v období cez rok    liturgický rok: “A”     31. august 2008

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

1.9.2008

Féria
Utorok
2.9.2008
Féria
Streda
3.9.2008 
Spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Štvrtok
4.9.2008
Féria
Piatok
5.9.2008
Féria
Sobota
6.9.2008
Ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu
Nedeľa 
7.9.2008
Dvadsiata tretia nedeľa cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

31.8.2008

  8.40

+ Jozef Polka

 

 

10.45

Za zdravie a božiu pomoc pre Stanislava

Pondelok

  1.9.2008

17.50

Za pomoc Ducha Svätého pre žiakov a študentov

Utorok

  2.9.2008

17.50

Za zdravie a božie požehnanie matky a jej dieťaťa

Streda

  3.9.2008

17.50

+ Zdeno a Veronika Gajdošoví

Štvrtok

  4.9.2008

17.50

+ Anna Srnová

Piatok

  5.9.2008

17.50

Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

Sobota

  6.9.2008

14.00

Sobáš                   Miroslav Malachovský - Zuzana Škerková

  

14.30

Sobáš s omšou     Jozef Šamaj - Katarína Šuríková

Nedeľa

  7.9.2008

  8.40

Za členov spolku sv. ruženca z Kornice

 

 

10.45

Za farníkov


Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.500,- Sk veľmi pekne ďakujeme 1. skupine z Kornice. Na budúcu sobotu upratuje kostol 2. skupina z Kornice.

Sobáš – Na budúcu sobotu, 6. septembra 2008 o 14.00 hod. prijmú sviatosť manželstva Miroslav Malachovský z Karvinej a Zuzana Škerková z Kornice. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

Sobáš – Na budúcu sobotu, 6. septembra 2008 o 14.30 hod. prijmú sviatosť manželstva Jozef Šamaj z Klina a Katarína Šuríková z Olešnej. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

Pohreb – Piatok (29.8.2008) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Jána Horčičáka (55 r.) z Hlavíc. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Stretnutie birmovancov – Birmovancov pozývam na organizačné stretnutie zajtra o 8.40.

Prvopiatková svätá spoveď – Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Preto vás pozývam na svätú spoveď každý deň, hodinu pred svätými omšami. Osobitne pozývam na sv. spoveď prvoprijímajúce deti, birmovancov a tých, ktorí si konajú deväť prvých piatkov.

Prvonedeľná zbierka – Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 27.810,- Sk. (14.000; 10.000; 2.000; 1.000; 810,- Sk  bohuznámi darcovia). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 527.800,- Sk (37,7 zo 40 kusov lavíc).

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa ste na nové kúrenie prispeli sumou 8.500,- Sk. (2.000; 1.500; 5x1.000; bohuznámi darcovia;). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na kúrenie vyzbieralo 341.500 Sk.