Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Dvadsiata nedeľa v období cez rok          liturgický rok: “A”     17. august 2008 

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

18.8.2008

Féria
Utorok
19.8.2008
Ľubovoľná spomienka sv. Jána Eudesa, kňaza.
Streda
20.8.2008 
Spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Štvrtok
21.8.2008
Spomienka sv. Pia X., pápeža
Piatok
22.8.2008
Spomienka Panny Márie Kráľovnej
Sobota
23.8.2008
Ľubovoľná spomienka sv. Ruženy Limskej, panny alebo
Ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu
Nedeľa 
24.8.2008
Dvadsiata prvá nedeľa cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

17.8.2008

  8.40

+ Jozef Tarabaš

 

 

10.45

+ Ján a Rozália Šamajoví

Pondelok

18.8.2008

17.50

Za zdravie a božie požehnanie celej rodiny

Utorok

19.8.2008

  7.00

+ Jozef Anna Milan František Kapusňákoví

Streda

20.8.2008

17.50

+ Ján Juračák

Štvrtok

21.8.2008

  7.00

+ Matej Anna a Ján Kuboškoví

Piatok

22.8.2008

17.50

+ Miroslav Janešík

Sobota

23.8.2008

  8.30

+ Mária; Ondrej a Terézia Dedičoví

Nedeľa

24.8.2008

  8.40

+ Ján Anna a Pavol Hrtúsoví

 

 

10.45

+ František Vnuk

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.510,- Sk veľmi pekne ďakujeme 4. skupine z Hlavíc. Na budúcu sobotu upratuje kostol skupina z Hrubého Buka a Olešnej.

Krst – Včera (16.8.2008) sme sviatosťou krstu prijali do spoločenstva Cirkvi Jakuba Holáňa syna Tomáša a Dany r. Cudrákovej z Ostravy. Na jeho životnej ceste mu želáme veľa zdravia, radosti a božieho požehnania.  Rodičom a krstným rodičom veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 3.000,- Sk.

Pohreb – Utorok (12.8.2008) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Pavla Madaja (58 r.) z Vrchpredmiera. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 2.000,- Sk.

Pohreb – Včera (16.8.2008) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Pavla Stopku (92 r.) z Kornice. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 2.000,- Sk.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 7.700,- Sk. (2.500; 2.000; 1.200; 1.000 a 2x500 bohuznámi darcovia). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 487.490,- Sk (34,8 zo 40 kusov lavíc).

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa ste na nové kúrenie prispeli sumou 8.000,- Sk. (3.000; 2.500; 1.500; 1.000; bohuznámi darcovia;). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na kúrenie vyzbieralo 323.300 Sk.