Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Pätnásta nedeľa v období cez rok      liturgický rok: “A”         13. júl 2008 

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

14.7.2008

Ľubovoľná spomienka sv. Kamila de Lellis, kňaza
Utorok
15.7.2008
Spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda
16.7.2008 
Ľubovoľná spomienka Panny Márie Karmelskej
Štvrtok
17.7.2008
Spomienka sv. Andreja – Svorada a Benedikta, pustovníkov
Piatok
18.7.2008
Féria
Sobota
19.7.2008
Ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu
Nedeľa 
20.7.2008
Šestnásta nedeľa cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

13.7.2008

  8.40

+ Pavol a Mária Šipuloví

 

 

10.45

+ Augustín Horčičák

Pondelok

14.7.2008

17.50

+ Martin, Veronika, Pavol, Ján a Štefánia Cisárikoví

Utorok

15.7.2008

17.50

+ Pavol Nekoranec

Streda

16.7.2008

13.00

+ Mária Ježíková (66 r.) z Rybár   Pohreb s omšou

Štvrtok

17.7.2008

17.50

+ Štefan a Terézia Ježíkoví

Piatok

18.7.2008

17.50

+ Ondrej Agnesa a Pavol Krišťákoví

Sobota

19.7.2008

  8.30

+ Miroslav Čagala

Nedeľa

20.7.2008

  8.30*

+ Juraj a Katarína Šamajoví

 

 

11.00*

+ Pavol a Anna Michaliskoví; + Anna Nekorancová; + Terézia Michalisková

*Sv. omše posunuté z dôvodu zastupovania kňaza v susednej farnosti

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.300 veľmi pekne ďakujeme 1. skupine  z Vrchpredmiera. Na budúcu sobotu upratuje kostol 2. skupina z Vrchpredmiera.

Pohreb – Utorok (8.7.2008) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Pavla Papíka (79 r.) z Klina. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 15.000,- Sk. (14.000,- Sk – rodina Polková z Hlavíc; 1.000 bohuznámy darca. Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 463.290,- Sk (33 kusov lavíc).

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa ste na nové kúrenie prispeli sumou 25.900,- Sk. (5.000,- Sk Miroslav Nekoranec z Klokočova; 1.300,- Sk Pútnici z Bieleho Kríža; 3.000; 2.000; 2x1200; 2x1.000; 600 a 500,- Sk; bohuznámi darcovia; 9.100,- Sk z pokladničky). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na kúrenie vyzbieralo 255.020 Sk.

Prvonedeľná zbierka – Minulý týždeň sa v zbierke na potreby kostola vyzbieralo 10.680,-Sk. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujem.