Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Dvanásta nedeľa v období cez rok    liturgický rok: “A”   22. jún 2008 

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

23.6.2008

Féria
Utorok
24.6.2008
Slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa
Streda
25.6.2008 
Féria
Štvrtok
26.6.2008
Féria
Piatok
27.6.2008
Ľubovoľná spomienka sv. Ladislava, alebo
Ľub. spomienka sv.Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota
28.6.2008
Spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Nedeľa 
29.6.2008
Trinásta nedeľa cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

22.6.2008

  8.40

+ Peter Papík

 

 

10.45

+ Štefan Varmus   Pohreb s omšou

Pondelok

23.6.2008

17.50

Za zdravie a božie požehnanie rodiny Jenojankovej a Bartošovej

Utorok

24.6.2008

17.50

Pohreb s omšou

Streda

25.6.2008

17.50

Pohreb s omšou

Štvrtok

26.6.2008

  9.15

Poďakovanie za 75 rokov života

Piatok

27.6.2008

17.50

+ Ján a Vladimír Matejíkoví

Sobota

28.6.2008

14.30

Sobáš s omšou          Martin Valčuha - Miroslava Muchová

Nedeľa

29.6.2008

  8.40

+ Ján Čuboň

 

 

11.00

Za farníkov   Omša na Olešnianskom Klíne

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.500 veľmi pekne ďakujeme skupine  z Klokočova. Na budúcu sobotu upratuje kostol skupina z Banského. Prosím o upratovanie večer o 17.00 hod.

Sobáš – Na budúcu sobotu, 28. mája 2008 o 14.30 hod. prijmú sviatosť manželstva Martin Valčuha z Kornice, syn Jozefa a Janky r. Šamajovej a Miroslava Muchová z Klokočova, dcéra Antona a Veroniky r. Mužíkovej. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

Pohreb – V stredu (18.6.2008) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Rudolfa Straku  (58 r.) z Vrchpredmiera. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Pohreb – V sobotu (21.6.2008) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Jozefa Gašku (75 r.) z Hlavíc. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 2.000,- Sk.

Pohreb – Dnes (22.6.2008) do večnosti odprevadíme nášho zosnulého farníka Štefana Varmusa (79 r.) z Hlavíc. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Pohreb – V priebehu budúceho týždňa odprevadíme do večnosti našich zosnulých farníkov Rudolfa Jančíka z Vrchpredmiera a Veroniku Hnidkovú z Podjavorovej.

Milodary na kostol – Za milodar 1.000 Sk na kostol veľmi pekne ďakujeme bohuznámemu darcovi darcovi.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 8.800,- Sk. (3.000; 2.000; 1.200; 1.000; 600; a 2x500 Sk  bohuznámi darcovia). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 441.290,- Sk (31,5 kusov lavíc).

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa ste na nové kúrenie prispeli sumou 32.300,- Sk. (6.000; 5.000, 3x3.000, 4x2.000, 3x1.000, 4x1.000, 800 500,- Sk; bohuznámi darcovia). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na kúrenie vyzbieralo 193.520 Sk.

Zbierka Halier sv. Petra – V nedeľu 29.6.2008, na prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla apoštolov, bude zbierka na sv. Otca, takzvaný Halier sv. Petra. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujem.