Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Deviata nedeľa v období cez rok             liturgický rok: “A”       1. jún 2008

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

2.6.2008

Ľubovoľná spomienka sv. Marcelína a Petra mučeníkov
Utorok
3.6.2008
Spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov mučeníkov
Streda
4.6.2008 
Féria
Štvrtok
5.6.2008
Spomienka sv. Bonifáca biskupa a mučeníka
Piatok
6.6.2008
Ľubovoľná spomienka sv. Norberta, biskupa
Sobota
7.6.2008
Ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu
Nedeľa 
8.6.2008
Desiata nedeľa cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

1.6.2008

  8.40

+ Jozef a Mária Kapusňákoví; + Jozef a Štefan Kapusňákoví;
+ Dorota a Veronika Grňákoví

 

 

10.45

Za farníkov

Pondelok

2.6.2008

17.50

Za zdravie a božie požehnanie rodiny Holazovej a Kalusovej

Utorok

3.6.2008

17.50

Za zdravie a božie požehnanie Martina

Streda

4.6.2008

17.50

+ Daniel Michalisko

Štvrtok

5.6.2008

17.50

Za zdravie a božie požehnanie Anny

Piatok

6.6.2008

17.50

Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

Sobota

7.6.2008

  8.30

+ Juraj a Mária Papíkoví

Nedeľa

8.6.2008

  8.40

+ Vladimír a Alžbeta Koždoňoví

 

 

10.45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.200 veľmi pekne ďakujeme 3. skupine  z Kornice. Na budúcu sobotu upratuje kostol skupina z Nižných Riečok.

Krst – Včera (31.5.2008) sme sviatosťou krstu prijali do spoločenstva Cirkvi Juraja Ramšu syna Pavla a Pavlíny r. Cudrákovej z Klina. Na jeho životnej ceste mu želáme veľa zdravia, radosti a božieho požehnania.  Rodičom a krstným rodičom veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000 Sk.

Prvopiatková svätá spoveď – Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Preto vás pozývam na svätú spoveď každý deň, hodinu pred svätými omšami. Osobitne pozývam na sv. spoveď prvoprijímajúce deti a tých, ktorí si konajú deväť prvých piatkov.
K prvopiatkovej sv. spovedi pozývam aj birmovancov a to: Pondelok o 16.45 birmovancov stredoškolákov, utorok o 16.45 birmovancov - deviatakov a vo štvrtok o 16.45 birmovancov – ôsmakov.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 50,- Sk – z pokladničky. Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 420.490,- Sk (30 kusov lavíc).

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa ste na nové kúrenie prispeli sumou 9.100,- Sk. (2x2.000; 3x1.000; a 1.500; bohuznámi darcovia; 600,- Sk z pokladničky). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na kúrenie vyzbieralo 126.220 Sk.

Prvonedeľná zbierka – Dnes po sv. omši bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujem.