Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Piata Veľkonočná nedeľa          liturgický rok: "A"       20. apríl 2008 

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

21.4.2008

Ľubovoľná spomienka sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok
22.4.2008
Féria
Streda
23.4.2008 
Spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
Štvrtok
24.4.2008
Ľubovoľná spomienka sv. Juraja, mučeníka
Ľubovoľná spomienka sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a učeníka
Piatok
25.4.2008
Sviatok sv. Marka evanjelistu
Sobota
26.4.2008
Féria
Nedeľa 
27.4.2008
Šiesta Veľkonočná nedeľa

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

20.4.2008

  8:40

+ Ján Marec

 

 

10:45

Za farníkov

Pondelok

21.4.2008

17.45

+ Pavol a Veronika Čečotkoví +Pavol Čečotka

Utorok

22.4.2008

17.45

+ Jozef a Jozefína Staníkoví

Streda

23.4.2008

17.45

+ Pavol a Veronika Čagaloví; + Štefan a Mária Suchároví

Štvrtok

24.4.2008

17.45

+ Pavol a Mária Šipuloví

Piatok

25.4.2008

17.45

+ Ladislav a Veronika Matejní

Sobota

26.4.2008

  8.30

+ Štefan a Jozefína Tunegoví

Nedeľa

27.4.2008

  8:40

+ Juraj Stopka

 

 

10:45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.400 Sk veľmi pekne ďakujeme 3. skupine z Hlavíc. Na budúcu sobotu upratuje kostol 4. skupina z Hlavíc.

Sobáš – Včera prijali sviatosť manželstva Vladimír Turac z Rabčíc a Mária Koniarová z Vrchpredmiera. Na ich spoločnej ceste životom im želáme veľa lásky a porozumenia a veľmi pekne im ďakujeme za ich milodar na kostol 500,- Sk.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 900,- Sk. (milodary z pokladničky – bohuznámi darcovia) Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 384.600Sk (27 kusov lavíc).

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa ste na nové kúrenie prispeli sumou 8.350 Sk. (2.000 a 350 Sk bohuznámi darcovia; 2 x 3.000 Sk z pokladničky – bohuznámi darcovia). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na kúrenie vyzbieralo 70.950 Sk.

Zbierka na seminár – Minulý týždeň sa v zbierke na seminár vyzbieralo 7.000 Sk. V mene seminaristov vám za vaše milodary veľmi pekne ďakujem.