Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Štvrtá Veľkonočná nedeľa          liturgický rok: "A"            13. apríl 2008 

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

14.4.2008

Féria
Utorok
15.4.2008
Féria
Streda
16.4.2008 
Féria
Štvrtok
17.4.2008
Féria
Piatok
18.4.2008
Féria
Sobota
19.4.2008
Féria
Nedeľa 
20.4.2008
Piata Veľkonočná nedeľa

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

13.4.2008

  8:40

+ Pavol Halagačka; + Martin Dodek

 

 

10:45

+ Jozef Polka

Pondelok

14.4.2008

17.45

Za zdravie a božie požehnanie Rudolfa

Utorok

15.4.2008

17.45

Poďakovanie za 40 rokov spoločného života

Streda

16.4.2008

17.45

+ Pavol Tudík

Štvrtok

17.4.2008

17.45

+ Ondrej Šamaj

Piatok

18.4.2008

17.45

Za zdravie a božie požehnanie Jozefíny

Sobota

19.4.2008

14.00

Sobáš s omšou   Vladimír Turac - Mária Koniarová

Nedeľa

20.4.2008

  8:40

+ Ján Marec

 

 

10:45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.820 Sk veľmi pekne ďakujeme 2. skupine z Hlavíc. Na budúcu sobotu upratuje kostol 3. skupina z Hlavíc.

Sobáš – Na budúcu sobotu, 19. apríla 2008 o 14.00 hod. prijmú sviatosť manželstva Vladimír Turac z Rabčíc, syn Vladimíra a Emílie r. Vorkovej a Mária Koniarová z Vrchpredmiera, dcéra Františka a Márie r. Haferovej. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

Pohreb – Utorok (8.4.2008) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Jozefa Polku (75 r.) z Klina. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 7.400,- Sk. (2.000, 1.300, 1.000 Sk bohuznámi darcovia; 3.100 z pokladničky) Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 383.700 Sk (27 kusov lavíc).
Včera 12.4.2008 bolo dodaných a vyfakturovaných prvých 14 lavíc v sume 196.000 Sk. Lavice sú zatiaľ uložené na fare a do kostola sa dajú až po zhotovení podlahového kúrenia.

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa ste na nové kúrenie prispeli sumou 8.000 Sk. (3.000, 2.000, 3x1.000 Sk bohuznámi darcovia). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na kúrenie vyzbieralo 62.600 Sk.

Prvonedeľná zbierka – Minulý týždeň sa v prvonedeľnej zbierke na potreby kostola vyzbieralo 5.600,-Sk. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujem.

Zbierka na seminár – Dnes na 4. Veľkonočnú nedeľu - Nedeľu Dobrého pastiera bude zbierka na seminár. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujem.