Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Veľkonočná nedeľa                liturgický rok: "A"                    23. marec 2008 

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

24.3.2008

Veľkonočný pondelok
Utorok
25.3.2008
Veľkonočný utorok
Streda
26.3.2008 
Veľkonočná streda
Štvrtok
27.3.2008
Veľkonočný štvrtok
Piatok
28.3.2008
Veľkonočný piatok
Sobota
29.3.2008
Veľkonočná sobota
Nedeľa 
30.3.2008
Druhá Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

23.3.2008

  8:40

+ Jozef a Mária Hrtúsoví

 

 

10:45

+ Jaroslav a Jozef Kubačákoví; + Jozef a Terézia Kubačákoví

Pondelok

24.3.2008

  8:40

+ Ondrej a Mária Zajacoví + Pavol Zajac

  

10:45 

+ Jozef, František a Jozef Godiškoví

Utorok

25.3.2008

16:45

+ Pavol a Veronika Holazoví

Streda

26.3.2008

16:45

+ Mária Krišťáková

Štvrtok

27.3.2008

16:45

+ Pavol Tuhovčák

Piatok

28.3.2008

16:45

+ Ondrej a Mária Kapusňákoví

Sobota

29.3.2008

  8:30

+ Jozef Prasličák

Nedeľa

30.3.2008

  8:40

+ Matúš a Žofia Zajacoví

 

 

10:45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.350 a 1.200 Sk veľmi pekne ďakujeme   1. skupine z Vrchpredmiera a skupine z Klokočova. Na budúcu sobotu upratuje kostol 2. skupina z Vrchpredmiera.

Poďakovanie - Úprimné Pán Boh zaplať aj v mene všetkých farníkov vyslovujem pánovi organistovi, spevákom, ktorí svojím spevom veľmi pekne ozdobili Veľkonočnú liturgiu, naším požiarnikom, ktorí obetavo a dôstojne držali čestnú stráž pri Božom hrobe, pánovi starostovi za zabezpečenie autobusu na Veľkonočnú vigíliu, pánovi kostolníkovi, miništrantom za liturgickú službu, tým, ktorí upratali a vyzdobili kostol, a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku krásnej oslave Zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista. Nech ich Pán Boh odmení svojím požehnaním.

Zmena času – Upozorňujem na zmenu času, ktorá bude na budúcu nedeľu (zo soboty na nedeľu), 30.3.2008. Čas sa o 2.00 hodine ráno posunie na 3.00 hodinu.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 18.400,- Sk. (4.000 bohuznáma rodina Vrchpredmiera; 3.800 Sk Bohuznámy z Turzovky; 3.000 rodina Krišťáková a Jarošová z Hlavíc; a ďalší bohuznámi darcovia) Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 353.600 Sk (25 kusov lavíc).
Pre informáciu: Zdá sa, že prvých 14 lavíc bude naozaj hotových ku koncu marca tak ako bolo sľúbené. Operadlá a kľakátka sú už na fare a chýbajú ešte bočné nohy a sedacie dosky. Lavice budú zatiaľ uložené na fare a z praktických dôvodov sa do kostola dajú až potom, keď bude hotové podlahové kúrenie.

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa ste na nové kúrenie prispeli sumou 12.000 Sk. (5.000 Sk Matúš Gaško z Hlavíc; 1.000 Sk Štefánia Jenojanková z Riečok; 500 Sk Oľga Vaverková z Riečok; 1.000 rodina Krišťáková a Jarošová z Hlavíc; a dvaja bohuznámi darcovia 2.500 a 2.000 Sk). Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na kúrenie vyzbieralo 39.700 Sk.

Za mimoriany milodar vo forme teplovodných hadíc do podlahového kúrenia veľmi pekne ďakujeme Tiborovi Michálkovi z Hlavíc. Ich použiteľnosť mám potvrdenú aj od projektanta, ktorý ich už zapracoval do projektu. Podľa mne dostupných informácií by nám to mohlo ušetriť asi tak 70.000 až 100.000 Sk.

Milodary na výzdobu Božieho hrobu – Za milodary na výzdobu Božieho hrobu veľmi pekne ďakujeme týmto skupinám:

Rybáre  1.200 
Nižné Riečky  2.470
Klokočov  2.300
Kornica - 1. sk.  2.450 
Kornica - 2. sk.  3.300
Kornica  - 3. sk.  2.350
Banské  1.350
Klín  3.000
Vrchpredmier  4.100
Hlavice - 1. sk + Podjavorová  3.200
Hlavice - 2. sk.  7.500
Hlavice - 3. sk.  6.630
Hlavice - 4. sk.  1.720
Hrubý Buk a Olešná  4.100
Bohuznámi darcovia21.000
SPOLU66.670

Milostiplné prežitie Veľkej Noci,
veľa zdravia, pokoja, lásky
a božieho požehnania
Vám všetkým z celého srdca želá

Kamil Lieskovský, adm.