Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Štvrtá pôstna nedeľa 

     liturgický rok: "A" 

     2. marec 2008 

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

3.3.2008

Féria
Utorok
4.3.2008
Féria
Streda
5.3.2008 
Féria
Štvrtok
6.3.2008
Féria
Piatok
7.3.2008
Féria
Sobota
8.3.2008
Féria
Nedeľa 
9.3.2008
Piata pôstna nedeľa

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

24.2.2008

  8:40

+ Ján a Žofia Varmusoví

 

 

10:45

Za farníkov

Pondelok

25.2.2008

 7:00

Za zdravie a božie požehnanie Štefana a Štefánie

Utorok

26.2.2008

16.45

+ Anna, Ondrej, Anna Čuboňoví, + Žofia Veličková

Streda

27.2.2008

16.45

+ Ján Bielčík

Štvrtok

28.2.2008

  7:00

+ Jozef a Mária Kapusňákoví

Piatok

29.2.2008

16:45

Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

Sobota

  1.3.2008

  8:30

+ Peter Papík

Nedeľa

  2.3.2008

  8:40

+ Pavol a Agnesa Pantokoví

 

 

10:45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 900 Sk veľmi pekne ďakujeme   skupine z Vyšných Riečok a Rybár. Na budúcu sobotu upratuje kostol skupina z Klina. Skupinu z Klokočova budem prosiť o upratovanie kostola v sobotu 22.3.2008 po večernej sv. omši po Veľkonočnej vigílii.

Veľkonočná sv. spoveď – Na budúcu sobotu 8. marca 2008 bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou od 9.00 do 11.00 hodiny. Želám Vám, aby ste si vykonali dobrú sv. spoveď a aby Vás Pán Boh naplnil svojimi darmi pokoja a lásky.

Sv. spoveď starých a nevládnych – Prosím, aby ste nahlásili starých a nevládnych na sv. spoveď pred Veľkou nocou. Môžete to urobiť osobne, alebo na čísle 4352 088.
Zároveň oznamujem, že na prvý piatok 7.3.2008 od 9.00 budem spovedať chorých a nevládnych v Kornici.

Krst – Včera (1.3.2008) sme sviatosťou krstu prijali do spoločenstva Cirkvi Anetu Vnukovú dcéru Martina a Jany r. Prasličákovej z Hlavíc. Na jej životnej ceste jej želáme veľa zdravia, radosti a božieho požehnania. Rodičom a krstným rodičom veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000 Sk.

Pohreb – Utorok (26.2.2008) sme do večnosti odprevadili našu zosnulú farníčku Agnesu Čagalovú (51 r.) z Hlavíc. Nech jej je dobrotivý Pán milostivý a nech ju prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulej veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 500,- Sk.

Prvopiatková svätá spoveď – Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Preto vás pozývam na svätú spoveď každý deň, hodinu pred svätými omšami. Osobitne pozývam na sv. spoveď prvoprijímajúce deti a tých, ktorí si konajú deväť prvých piatkov.

Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť Krížovú cestu každý piatok o 16.00 a v nedeľu o 10.00.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 45.800,- Sk. (10.000 Sk bohuznáma rodina z Kornice; 8.000 Sk bohuznáma rodina z Turzovky (Hlavíc); 9.000 Sk bohuznáma rodina z Hlavíc; 6.000 Sk bohuznáma rodina z Hlavíc; 6.000 bohuznámy darca; 2.000 rodina Škulaviková z Hlavíc; 4.800 ďalší bohuznámi darcovia) Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 305.800 Sk (21,8 kusov lavíc).

Milodary na nové kúrenie – V priebehu minulého týždňa ste na nové kúrenie prispeli sumou 8.500 Sk. (5.000 Sk bohuznámy darca z Klina; 3.000 Sk bohuznáma rodina z Riečok; 500 Sk bohuznámy darca).

Milodar – Za milodar na kostol 500,- Sk veľmi pekne ďakujeme bohuznámemu darcovi.

Prvonedeľná zbierka – Dnes po sv. omši bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Milodary na výzdobu Božieho hrobu – Za milodar 1.200 Sk na výzdobu Božieho hrobu veľmi pekne ďakujeme skupine z Rybár.

Z Farského listu:

Mediálna správa: Zabili ju tabletky proti počatiu

Šokujúca smrť! Štyri Slovenky zomreli vlani len preto, že užívali antikoncepciu. Bola medzi nimi aj tínedžerka Mirka (17) z Komjatíc, ktorá sa ani svojej detskej lekárke nepriznala, že berie tabletky proti počatiu.  Mirkina tragická smrť, o ktorej včera informoval predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Richard Demovič, má varovať všetky mladé dievčatá. Študentka doplatila na to, že pred svojou detskou lekárkou zatajila užívanie antikoncepcie a nepriznala sa dokonca ani kardiológovi, hoci začala mať problémy so srdcom.
Mohla žiť !
Gynekológ predpísal dievčaťu antikoncepciu Regulon. Mirka sa spočiatku cítila dobre. O niekoľko týždňov však detská lekárka zistila, že má vysokú hladinu cholesterolu. Mirka mala aj bolesti v hrudníku a búšilo jej srdce. Navštívila preto kardiológa, no o antikoncepcii mu nepovedala. Zrejme aj preto jej diagnózu určil zle. Dievčina pobudla dva týždne v nitrianskej nemocnici a potom ju pustili domov. O niekoľko dní ju však v kritickom stave previezli do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch. Zomrela ešte v ten deň. Pitva ukázala, že Mirku zabili krvné zrazeniny, ktoré vznikli v jej tele v dôsledku užívania tabletiek. „Okrem Mirky doplatili vlani životom na antikoncepciu aj ďalšie tri ženy u nás,“ doplnil predseda úradu.
Chybu urobila Mirka aj v tom, že si nepozorne prečítala príbalový leták k tabletkám. V ňom sa totiž vyslovene uvádza, že ak žena cíti bolesť na hrudi, musí antikoncepciu okamžite prestať brať. Richard Demovič však tvrdí, že lekári sami musia rátať s tým, že dievča v puberte sa môže hanbiť hovoriť o antikoncepcii. „Môže dokonca klamať, že ju vôbec neužíva,“ upozornil Demovič.
Pri tabletkách dajte pozor na krvné zrazeniny!
NEČAKANÚ smrť Mirky gynekológ Richard Matyi z Košíc vysvetľuje tým, že dievčina mala zrejme vrodenú náchylnosť na tvorbu krvných zrazenín. „Je tiež možné, že mala nejakú metabolickú poruchu, keďže jej veľmi rýchlo po nasadení antikoncepcie vystúpil cholesterol,“ povedal nám Matyi. Zároveň upozornil na ďalšiu závažnú okolnosť. „Od tohto roku už gynekológovia nemusia pred predpísaním prvej antikoncepcie robiť krvné testy u žien, čiže nezistia, či ide o rizikovú pacientku.“ Antikoncepčný prípravok Regulon, ktorý užívala Mirka, sa predpisuje proti neželanému otehotneniu i na reguláciu menštruácie. Z hľadiska bezpečnosti je porovnateľný s ostatnými antikoncepčnými tabletkami. Tak ako pri iných prípravkoch, aj pri Regulone platí, že môže ženy ohroziť vnútrožilovou trombózou.

Ohľadom ľudskej sexuality doporučujem prečítať aj nasledovný pastiersky list z 24.2.2008.

Pastiersky list KBS na 3. pôstnu nedeľu

Milovaní bratia a sestry!

Pôstna doba je prípravou na slávenie Kristovho veľkonočného diela, nášho vykúpenia. Vyzýva nás k pokániu, čo znamená obnovenie alebo prehĺbenie nášho vzťahu k Bohu. Volá nás k vnútornej premene. Vo Svätom písme Starého i Nového zákona nachádzame mnohé výzvy k pokániu. Najdô-ležitejšia je však tá, ktorú predniesol Pán Ježiš na začiatku svojho účinkovania: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 15). Túto výzvu sme počuli aj my na začiatku pôstnej doby. Výzva sa dotýka každej oblasti nášho života.
Dnešné Božie slovo, najmä udalosť so samaritánskou ženou, nám dáva príležitosť, aby sme sa vám, milí veriaci, prihovorili týmto pastierskym listom a orientovali vašu prípravu na Veľkú noc aj pohľadom na tak dôležitú vec ako je sexuálna stránka človeka a jej poslanie v Božom stvoriteľskom pláne. Samaritánska žena mala problémy so svojou sexualitou. Mala päť mužov a ani jeden nebol jej manželom. Predovšetkým si treba uvedomiť, a to je východisko k téme, že sexuálna stránka človeka je Bohom chcená a stvorená. „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ (Gn l, 27). Všetkému, čo Boh stvoril, dal aj poslanie. Nič na svete nie je bez cieľa. Treba sa teda pýtať, aký cieľ dal ľudskej sexualite? Odpoveď dáva aj rozum nezaťažený vášňou, aj Sväté písmo. Sú tu dve odpovede. Prvou je podávanie ľudského života z pokolenia na pokolenie. Udržiavanie ľudského rodu. „Ploďte a množte sa a naplňte zem!“ (Gn l, 28).
Druhá, podľa dôležitosti rovnaká odpoveď je vytvorenie najužšieho a najvnútornejšieho spoločenstva medzi mužom a ženou. „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.“ (Gn 2, 24). To sa môže stať len v nerozlučnom manželstve. Jedno poslanie sexuálnej stránky človeka neoddeliteľne súvisí s druhým. Odovzdávanie života sa má podľa Božieho plánu realizovať len v manželstve. A len manželstvom sa môže uskutočniť hlboké sebadarovanie dvoch osôb, muža a ženy, čoho vonkajším vyjadrením je aj sebadarovanie v sexuálnom živote. Myslíme tu na širokú stupnicu psychicko-telesnej príťažlivosti a vzájomného obdivu, čo je základom trvalého šťastia aj vtedy, keď sú manželia od seba vzdialení.
Manželstvo pre kresťanov je aj sviatosťou. Silou milosti sa upevňuje to, čom má byť pevné aj podľa prírody, skrašľuje sa to, čo je krásne samo osebe. Manželom dáva odvahu a silu radostne plniť to, čo sviatostným manželským zväzkom na seba vzali.
O manželskej láske hovoria filozofi, teoretickí i praktickí odborníci, lekári a psychológovia. Ospevujú ju básnici, stvárňujú ju výtvarní umelci. Naozaj, manželstvo je veľkým tajomstvom. O manželskej láske však musí hovoriť aj teológia. Človek je Bohom stvorený, Kristom Tie sa im potom stanú prekážkou harmonického manželstva. Sex je veľmi dôležitý, ale nezohráva prvé miesto pri vykúpený a Duchom Svätým vedený k večnému životu.
Sexuálna stránka človeka nie je len biologickou otázkou, ale týka sa celej osoby človeka, ktorý je aj duchovne založený. Iba spojenie oboch týchto stránok dáva manželom poznať, prežiť a vážiť si dar, ktorý dostali od Stvoriteľa. Oddeliť telesný a osobnostný pohľad na sex je veľká nezodpovednosť. Je to veľké ochudobnenie a uprednostnenie iba toho, čo prináša chvíľkový telesný zážitok.
Je to nezodpovednosť aj voči Darcovi, teda Stvoriteľovi. Jeho dar sa nedá deliť bez ujmy. Človek sa tu správa ako na počiatku, keď počul falošný prísľub: „Budete ako Boh.“ Čo je na svoju vlastnú škodu. Sv. Pavol píše: „Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož.“ (Rim l, 24-25).
Božia pravda o človeku zodpovedá ľudskej prirodzenosti. Iba jej zachovanie prináša človeku šťastie. Predmanželská čistota zohráva veľmi dôležitú rolu v príprave na manželstvo. Ak sa mládenec a deva zamerajú na seba eroticky, nemôžu poznať svoje povahové vlastnosti. budovaní šťastného manželstva. Skôr sa vyžaduje harmónia vo vyšších sférach spolužitia a vo vyšších hodnotách. V harmonickom manželstve zohráva veľkú úlohu aj zodpovedný postoj k rodičovstvu. „Ploďte a množte sa a naplňte zem.“ (Gn l, 28). Poslaním manželstva je sprostredkovať život deťom a vychovávať ich aj ako dobrých občanov aj ako Božie deti, ktoré v Cirkvi nachádzajú cestu spásy.
V tomto roku si pripomíname 40. výročie encykliky pápeža Pavla VI. Humanae vitae. V nej pápež hovorí o zodpovednom rodičovstve. Čo to znamená? Veľkú ochotu manželov dať život deťom a zodpovedne ich vychovávať. O počte detí v rodine rozhoduje ich úprimné svedomie vzhľadom na ich zdravotné, ekonomické a sociálne podmienky. Plánovanie rodičovstva musí zodpovedať prirodzenosti človeka. Sám Stvoriteľ vložil do tela ženy možnosť regulovať počatie vo vzájomnej hlbokej komunikácii s manželom, čo je tiež zdrojom budovania ich lásky.
Naopak, antikoncepcia redukuje komunikáciu manželov iba na vonkajšie okolnosti, ohrozuje ich dôverný vzťah a  narúša  ich vnútornú jednotu. Z teologického hľadiska je antikoncepcia vážnym porušením Božieho poriadku vloženého do manželstva. Ešte viac treba odsúdiť  antikoncepciu, ktorá účinkuje až po počatí a bráni embryu rozvíjať sa v  materskom lone. Tá pôsobí už abortívne. Sem treba dnes zaradiť aj všetky medikamenty, ktoré sa podávajú pod titulom antikoncepcie.
Bratia a sestry. Cirkev od svojho počiatku plnila a plní aj dnes svoje poslanie byť učiteľkou a vychovávateľkou, lebo tým ju poveril sám jej Zakladateľ. Svojimi morálnymi zásadami hneď na začiatku prekvapila pohanský svet, ktorý sa topil v hriechu a nerestiach. Dokázala vybudovať kultúru ducha a rodinu presadiť ako centrálnu záležitosť štátneho spoločenstva. Kresťanské rodiny boli vždy kolískami veľkých osobností národa, kultúry, vedy a umenia.
Pôstna doba je pre nás výzvou k obnove. Obnovme aj naše zmýšľanie a správanie sa v oblasti manželstva a rodiny a sexuálnej morálky. Rodičia a vychovávatelia majú viesť deti a mládež ku kresťanskému a zodpovednému postoju a zmýšľaniu o sexuálnej stránke človeka a k čnosti čistoty. V súčasnej dobe sa istá skupina ľudí pokúša zaviesť na školách sexuálnu výchovu v úplnom rozpore s kresťanským a vôbec vážnym ľudským postojom k sexualite. Upozorňujeme rodičov, aby sa zaujímali o to, čo sa ich deti v škole učia v tejto súvislosti. Medzinárodné dohody zaručujú rodičom právo na výchovu svojich detí v ich filozofickom a náboženskom svetonázore. Nikto, ani štát ani škola, im to nemôže uprieť. Chápeme našu mládež, ktorá v zmätku názorov a lákadiel hľadá orientáciu. Pomôžme jej zachovať si kultúru čistého vzťahu muža a ženy. Kristova milosť je predsa silnejšia ako hriech. Nestrácajme nádej. V mnohých krajinách vznikajú spoločenstvá mladých, ktorí si robia sľub predmanželskej čistoty. Božie kráľovstvo vždy vyrastá z horčičného semienka.
A zverme sa aj do ochrany Panny Márie, našej prečistej nebeskej matky, ktorá nás pod krížom prijala za svoje deti. Nech nám vyprosí milosť čistého zmýšľania, lebo blahoslavení sú len tí, ktorí majú čisté srdce.

Biskupi Slovenska