Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Prvá pôstna nedeľa 

            liturgický rok: "A"  

      10. február 2008

 Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
Pondelok

11.2.2008

Féria
Utorok
12.2.2008
Féria
Streda
13.2.2008 
Féria
Štvrtok
14.2.2008
Féria
Piatok
15.2.2008
Féria
Sobota
16.2.2008
Féria
Nedeľa 
17.2.2008
Druhá pôstna cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

10.2.2008

  8:40

Za farníkov

 

 

10:45

+ Jozef Kubačák

Pondelok

11.2.2008

  7.00

+ Pavol, Žofia, Pavol a Štefan Gachoví

Utorok

12.2.2008

16.45

+ Ondrej Stopka

Streda

13.2.2008

16.45

+ František Smieško, + Veronika Čuboňová

Štvrtok

14.2.2008

  7.00

+ Pavol Bebčák + Jozef a Katarína Bebčákoví; + Valentín a Mária Šipuloví

Piatok

15.2.2008

16:45

+ Pavol a Veronika Nekorancoví

Sobota

16.2.2008

  8:30

+ Ján Čečotka; + Jozef Kotek

Nedeľa

17.2.2008

  8:40

+ Jozef Kaduch

 

 

10:45

+ František a Mária Čuboňoví

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 500 Sk veľmi pekne ďakujeme  2. skupine z Kornice. Na budúcu sobotu upratuje kostol 3. skupina z Kornice.

Pohreb – Včera (9.2.2008) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Františka Ježíka (74 r.) z Klokočova. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 32.400,- Sk. (1.500 rod Valčuhová z Vrchpredmiera; po 3.000 Sk dve bohuznáme rodiny z Hlavíc; 2.000 rod. Papíková z Kornice; 5.000 Sk bohuznáma rodina z Klokočova; 4.300 bohuznáma rodina z Kornice; 2.000 Sk rod. Balažová z Olešnej; 1.000 Sk Anna Škulaviková z Olešnej; a ďalší bohuznámi darcovia) Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 193.920 Sk.

Milodary na kostol – Za dva milodary na kostol po 1.000 Sk veľmi pekne ďakujeme rodine Balažovej z Olešnej a bohuznámej rodine z Olešnej.

Prvonedeľná zbierka – Minulý týždeň sa v zbierke na potreby kostola vyzbieralo 5.560,-Sk. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujem.

Zbierka na Charitu – Dnes po sv. omši – na prvú pôstnu – sa bude konať zbierka na Charitu. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujem.

Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť Krížovú cestu každý piatok o 16.00 a v nedeľu o 10.00.

Jarné kántrové dni – sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu záväzný je jeden deň.


Odpustky – Doporučujem do pozornosti informácie o odpustkoch v pôstnom období, ktoré nájdete v oznamoch zo štvrtej nedele cez rok z 3.2.2008.

Z farského listu

Kúrenie v kostole

Vo štvrtok sme mali kňazskú rekolekciu a ja som využil príležitosť aby som nazbieral nové informácie a hlavne skúsenosti ohľadne vykurovania kostola. Myslím, že vás to bude zaujímať.
Podľa výdavkov na prevádzku sa zase ukázalo, že podlahové kúrenie je veľmi efektívne. Získal som aj jednu informáciu ohľadom celkových nákladov na realizáciu podlahového kúrenia v jednom kostole na Považí, ktoré robil kolega na svojom predchádzajúcom pôsobisku. Kostol mal celkovú plochu 280 m2 a náklady na výstavbu kúrenia boli 820.000 Sk. Teraz ich prevádzka vychádza na 60.000 Sk ročne. Ide o plynové vykurovanie a s tepelnou účinnosťou sú údajne veľmi spokojní. Podľa môjho názoru sú tie ročné náklady veľmi sympatické.
Podľa predchádzajúcich údajov m2 vychádza na necelých 3.000 Sk/m2. Osobne mám v úmysle inštalovať kúrenie na ploche asi 100 m2 a to znamená, že orientačne môžeme rátať s nákladmi asi okolo 300.000 Sk. Náš kostol má plochu niekde medzi 400 až 500 m2. V prípade výstavby kúrenia po celom kostole by sme sa teda pohybovali niekde medzi 1.200.000 až 1.500.000 Sk.
Toto sú len moje hrubé odhady a presnejší rozpočet – pochopiteľne - musíme nechať na projektanta.
Chcem vám opätovne poďakovať za vaše milodary, ktorými ma veľmi povzbudzujete a uisťujete o tom, že sa skutočne môžem o vás oprieť a odvážiť sa aj do realizácie týchto odvážnych projektov. Naozaj verím tomu, že to bude dobré. Aj lavice a aj kúrenie.
Za súčasnej situácie by som trošku korigoval svoje plány v tom zmysle, že prioritou je teraz hlavná loď s kúrením a lavicami a lavice do bočných lodí by sme zatiaľ nechali otvorené.