Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Druhá nedeľa cez rok 

    liturgický rok: "A" 

     20. január 2008 

 Oznamy

 Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

21.1.2008

Spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice
Utorok
22.1.2008
Ľubovoľná spomienka sv. Vincenta diakona a mučeníka
Streda
23.1.2008 
Féria
Štvrtok
24.1.2008
Spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok
25.1.2008
Sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Sobota
26.1.2008
Spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov
Nedeľa 
27.1.2008
Tretia nedeľa cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

20.1.2008

  8:40

+ Pavol Koniar

 

 

10:45

Za farníkov

Pondelok

21.1.2008

16:45

+ Vincent a Štefánia Vlčkoví

Utorok

22.1.2008

16:45

+ Ondrej a Terézia Dedičoví

Streda

23.1..2008

  7:00

+ Ján a Mária Šipuloví

Štvrtok

24.1.2008

  7.00

+ Ondrej a Anna Šamajoví

Piatok

25.1.2008

16:45

+ Miroslav Krišťák

Sobota

26.1.2008

  8:30

+ Mária Krišťáková

Nedeľa

27.1.2008

  8:40

+ František a Štefánia Jarošoví

 

 

10:45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.420 Sk veľmi pekne ďakujeme 4. skupine z Hlavíc. Na budúcu sobotu upratuje kostol skupina z Hrubého Buka a Olešnej.

Pohreb – Vo štvrtok (17.1.2008) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Pavla Šipulu (78 r.) z Hlavíc. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodary 1.000,- Sk na kostol a 1.000,- Sk na nové lavice.

Pohreb – Včera (19.1.2008) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Vladimíra Ferenčáka (52 r.) z Kornice. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja.

Milodar – Za milodar na kostol 300,- Sk veľmi pekne ďakujeme mladým, ktorým ďakujeme aj za vianočnú výzdobu.

Birmovka 19.10.2008 – Pri príležitosti osemdesiateho výročia posviacky kostola som požiadal aj o termín sviatosti birmovania v roku 2008. Teda o rok skôr ako by sme mohli splniť požiadavku aspoň 100 birmovancov. Otec biskup Mons. Marián Chovanec nám vyšiel v ústrety a telefonicky sme sa dohodli na 19. októbra 2008 s tým, že ku sviatosti birmovania sa môžu prihlásiť terajší ôsmaci a starší. Organizačné záležitosti oznámim v blízkej dobe a už teraz vás prosím o modlitbu za birmovancov, aby sa dobre pripravili a s veľkým duchovným úžitkom prijali sviatosť birmovania.

Milodary na nové lavice – V priebehu minulého týždňa ste na nové lavice prispeli sumou 25.600,- Sk. Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 144.000 Sk.
Milí farníci. Zdá sa, že myšlienka nových lavíc má širokú podporu. Usudzujem tak jednak podľa výšky celkových milodarov a tiež podľa toho, že väčšinou ide o 1.000 a 2.000. korunové milodary. Sú však aj viaceré vyššie, ako napríklad tento týždeň. V pokladničke na nové lavice bolo 7.800 Sk a z toho aj jedna 5.000 korunáčka. Súčastná situácia mi dáva silnú nádej, že sa podarí urobiť lavice minimálne do hlavnej lode.
Pre informáciu vám tiež oznamujem prísľub pána stolára, že prvých 14 lavíc bude hotových už koncom marca. A vďaka vašim štedrým milodarom som si už teraz dovolil pôvodnú objednávku (14 kusov) zvýšiť na 20 kusov. Pevne verím, že sa ani na takomto počte nezastavíme a náš kostol budú onedlho zdobiť aj nové lavice.