Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Krst Krista Pána      liturgický rok: "A"         13. január 2008 

Oznamy

 Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

14.1.2008

Féria
Utorok
15.1.2008
Féria
Streda
16.1.2008 
Féria
Štvrtok
17.1.2008
Spomienka sv. Antona opáta
Piatok
18.1.2008
Féria
Sobota
19.1.2008
Ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu
Nedeľa 
20.1.2008
Druhá nedeľa cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

13.1.2008

  8:40

+ Božena Prachniarová, Rozália Jarošová, Jozef Glovatiak

 

 

10:45

Za farníkov

Pondelok

14.1.2008

  7:00

Za zdravie a božie požehnanie rodiny Mudríkovej

Utorok

15.1.2008

16:45

+ Božena Prachniarová

Streda

16.1..2008

  7:00

Za zdravie a božie požehnanie Jozefa s rodinou

Štvrtok

17.1.2008

  7.00

+ Jozef a Veronika Srníčkoví; + Florián a Mária Madajoví

Piatok

18.1.2008

16:45

Za zdravie a božie požehnanie rodiny Gaškovej a Tudíkovej

Sobota

19.1.2008

  8:30

Za zdravie a božie požehnanie Tomáša a Marty

Nedeľa

20.1.2008

  8:40

+ Pavol Koniar

 

 

10:45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.760 Sk veľmi pekne ďakujeme 3. skupine z Hlavíc. Na budúcu sobotu upratuje kostol 4. skupina z Hlavíc.

Krst – Včera (12.1.2008) sme sviatosťou krstu prijali do spoločenstva Cirkvi Pavla Stuchlíka  syna Miroslava a Dariny r. Čuboňovej z Kornice. Na jeho životnej ceste mu želáme veľa zdravia, radosti a božieho požehnania.  Rodičom a krstným rodičom veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 500 Sk.

Milodar – Za milodary na kostol 2.500, 1.000 a 1.000,- Sk veľmi pekne ďakujeme bohuznámym darcom.

Milodary na nové lavice – Za milodary na nové lavice 30.080,- Sk veľmi pekne ďakujeme viacerým bohuznámym darcom a celkovo sa doteraz na lavice vyzbieralo 118.400 Sk.

Prvonedeľná zbierka – Minulý týždeň sa v prvonedeľnej zbierke na potreby kostola vyzbieralo 5.000,- Sk. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujem.