Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Nedeľa v oktáve narodenia Pána

Sviatok sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa    liturgický rok: "A"      30. december 2007 

Oznamy

 Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

31.12.2007

Siedmy deň v oktáve narodenia Pána
Utorok
    1.1.2008
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – prikázaný sviatok
Streda
    2.1.2008 
Spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi
Štvrtok
    3.1.2008
Ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš
Piatok
    4.1.2008
Féria
Sobota
    5.1.2008
Féria
Nedeľa 
    6.1.2008
Slávnosť Zjavenie Pána

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

30.12.2007

  8:40

+ Ján a Rozália Šamajoví

 

 

10:45

Za farníkov

Pondelok

31.12.2007

16:45

Za zdravie a božie požehnanie Heleny

Utorok

    1.1.2008

  8:40

+ Miroslav Zajac + Jozef a Anna Škuľavíkoví

  

10:45 

Za farníkov

Streda

   2.1..2008

  7:00

+ Štefan Valčuha, + Vincent a Alžbeta Kaduchoví

Štvrtok

    3.1.2008

  7.00

+ Ján a Eva Michaliskoví

Piatok

    4.1.2008

16:45

Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

Sobota

    5.1.2008

  8:30

+ Ondrej a Anna Polkoví; + Jana Papíková

Nedeľa

    6.1.2008

  8:40

+ Ondrej Papík

 

 

10:45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 500 Sk veľmi pekne ďakujeme  1. skupine z Hlavíc. Na budúcu sobotu upratuje kostol 2. skupina z Hlavíc.
 
Ďakovná pobožnosť na konci roku –
Zajtra po sv. omši bude ďakovná pobožnosť za všetky milosti, ktoré nám Pán Boh daroval v uplynulom roku. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba Bože chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Sviatok Panny Márie Bohorodičky – Utorok 1.1.2008 je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sväté omše budú ako v nedeľu.

Prvopiatková svätá spoveď – Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Preto vás pozývam na svätú spoveď každý deň, hodinu pred svätými omšami. Osobitne pozývam na sv. spoveď prvoprijímajúce deti a tých, ktorí si konajú deväť prvých piatkov.

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ďakuje Farnosti Klokočov za účasť v Dobrej novine 2007 a vyzbieraný príspevok 11.050,- Sk. Vašimi príspevkami ste podporili prácu Cirkvi pre potreby núdznych v rozvojových krajinách.

Milodar – Za dva milodary na kostol po 1.000,- Sk veľmi pekne ďakujeme bohuznámym darcom.

Milodary na nové lavice – Za milodary na nové lavice 16.420,- Sk veľmi pekne ďakujeme viacerým bohuznámym darcom. Celkovo ide o sumu  74.420 Sk.

Prvonedeľná zbierka – Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola.

Pozvánka – Riaditeľstvo ZŠ vás všetkých srdečne pozýva na vianočné predstavenie detí. Konať sa bude 5. januára 2008 o 14.00 hod. v školskej telocvični.

Poďakovanie – Nech Pán Boh odmení hojným požehnaním našich organistov, pána kostolníka, upratovačky, robotníkov, miništrantov a všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o krásny priebeh vianočných sviatkov.