Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa   liturgický rok: "A"   

     23. december 2007 

 

 Oznamy      

 Liturgický prehľad týždňa

Pondelok

24.12.2007

Féria
Utorok
25.12.2007
Slávnosť narodenia Pána – prikázaný sviatok
Streda
26.12.2007 
Sviatok sv. Štefana
Štvrtok
27.12.2007
Sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu
Piatok
28.12.2007
Sviatok Svätých neviniatok, mučeníkov
Sobota
29.12.2007
Piaty deň v oktáve narodenia Pána
Nedeľa 
30.12.2007
Štvrtá adventná nedeľa

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

23.12.2007

  8.40

+ Pavol a Anna Škulavikoví

 

 

10.45

Za farníkov

Pondelok

24.12.2007

10.00

Veronika Čagalová  Pohreb s omšou

  

24.00

Za farníkov

Utorok

25.12.2007

  8.40

Štefan a Vincencia Polkoví

  

10.45 

Za farníkov

Streda

26.12.2007

  8.40

+ Ján Hruška

  

10.45

Za farníkov

Štvrtok

27.12.2007

16.45

+ Zdenka Vrbinárová

Piatok

28.12.2007

16.45

Poďakovanie za 80 rokov života

Sobota

29.12.2007

  8.30

+ Ján Čečotka

Nedeľa

30.12.2007

  8.40

+ Ján a Rozália Šamajoví

 

 

10.45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 2.000 Sk veľmi pekne ďakujeme  2. skupine z Vrchpredmiera. Na budúcu sobotu upratuje kostol 1. skupina z Hlavíc.

Pohreb – Vo štvrtok (20.12.2007) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Ondreja Plešivčáka (79 r.) z Banského. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Pohreb – Zajtra (24.12.2007) do večnosti odprevadíme našu zosnulú farníčku Veroniku Čagalovú (82 r.) z Hlavíc. Nech jej je dobrotivý Pán milostivý a nech ju prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulej veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Milodar – Za milodary na kostol 1.000, a 1.200,- Sk veľmi pekne ďakujeme dvom bohuznámym darcom.

Milodary na nové lavice – Za milodary na nové lavice 6.760,- Sk veľmi pekne ďakujeme viacerým bohuznámym darcom. Celkovo ide o sumu  60.000 Sk.

Autobus na polnočnú sv. omšu

Podobne ako minulý rok, aj v tomto roku Vám pán starosta praje veselé Vianoce a požehnaný Nový rok a pripravil Vám aj darček v podobe  autobusového spojenia na polnočnú svätú omšu nasledovne:
   Hrubý Buk     22.45                      Gaško            22.54                       Vrchpredmier 23.05
   Konečná       23.20                       Riečky-točňa 23.40 
Po skončení sv. omše pôjde autobus najskôr do Riečok a bude odstavený dolu na spodnej prístupovej ceste. Potom pôjde na Konečnú a nakoniec na Hrubý Buk.

Nech u Vás betlehemské Dieťa nájde otvorené a čisté srdce, vďačné za všetky milosti a dary, ktorými nás vedie ku spáse. Požehnané Vianoce Vám želá

Kamil Lieskovský, adm.