Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Tridsiata prvá nedeľa cez rok     liturgický rok: "C"       4. november 2007 

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
Pondelok

  5.11.2007

Ľubovoľná spomienka sv. Imricha
Utorok
  6.11.2007
Féria
Streda
  7.11.2007 
Féria
Štvrtok
  8.11.2007
Féria
Piatok
  9.11.2007
Sviatok – Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Sobota
10.11.2007
Spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Nedeľa 
11.11.2007
Tridsiata druhá nedeľa cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

  4.11.2007

  8.40

+ Ondrej a Margita Kolesároví; + Veronika Chenšťová

 

 

10.45

Za farníkov

Pondelok

  5.11.2007

16.45

+ Štefan Mudrík

Utorok

  6.11.2007

16.45

Poďakovanie za 70 rokov života

Streda

  7.11.2007

16.45

+ František Čuboň

Štvrtok

  8.11.2007

16.45

+ Pavol Michalisko

Piatok

  9.11.2007

16.45

+ Jozef Žofia, František, Ignác, Rozália Jančíkoví,
+ Pavol, Zuzana, Terézia a Ondrej Dedičoví

Sobota

10.11.2007

  8.30

+ František a Mária Žákoví, + Jana Papíková

Nedeľa

11.11.2007

  8.40

+ Matúš, Katarína a Jozef Tuhovčákoví

 

 

10.45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.600,- Sk veľmi pekne ďakujeme 3. skupine z Kornice. Na budúcu sobotu upratuje kostol skupina z Nižných Riečok.
 
Sobáš – Včera prijali sviatosť manželstva Patrik Striček z Turzovky a Michaela Tuhovčáková z Klokočova. Na ich spoločnej ceste životom im želáme veľa lásky a porozumenia a veľmi pekne im ďakujeme za ich milodar na kostol 1.500,- Sk.

Pohreb – V stredu (31.10.2007) sme do večnosti odprevadili našu zosnulú farníčku Annu Škulavikovú (77 r.) z Hlavíc. Nech jej je dobrotivý Pán milostivý a nech ju prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulej veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Pohreb – Piatok (2.11.2007) sme do večnosti odprevadili našu zosnulú farníčku Veroniku Nekorancovú (83 r.) z Rybár. Nech jej je dobrotivý Pán milostivý a nech ju prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulej veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 2.000,- Sk.

Milodary – Za milodary na opravy kostola veľmi pekne ďakujeme:
Štefánii Jenojankovej a Oľge Vaverkovej za milodar 1.000 Sk
Bohuznámej rodine z Riečok za milodar 2.000 Sk
Rudolfovi Ježíkovi z Klokočova za milodar 1.000 Sk
Bohuznámej rodine z Klokočova za milodar 1.000 Sk
A ďalším bohuznámym darcom za viaceré milodary v celkovej výške 11.000 Sk.
Všetkých darcov nech dobrý Pán Boh odmení svojím požehnaním.

Prvonedeľná zbierka – Dnes po sv. omši bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujem.