Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088 

Dvadsiata nedeľa v období cez rok     liturgický rok: "C"       19. august 2007

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
Pondelok

20.8.2007

Spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Utorok
21.8.2007
Spomienka sv. Pia X., pápeža
Streda
22.8.2007 
Spomienka Panny Márie Kráľovnej
Štvrtok
23.8.2007
Ľubovoľná spomienka sv. Ruženy Limskej, panny
Piatok
24.8.2007
Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
Sobota
25.8.2007
Ľubovoľná spomienka sv. Ľudovíta;
Ľubovoľná spomienka sv. Jozefa de Calasanz, kňaza
Nedeľa 
26.8.2007 
Dvadsiata prvá nedeľa cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

19.8.2007

  8.40

+ Ján Juračák

 

 

10.45

Za farníkov

Pondelok

20.8.2007

  7.00

+ Imrich Kobolka

Utorok

21.8.2007

  7.00

Za zdravie a božie požehnanie rod. Mlkvíkovej

Streda

22.8.2007

  -

 -

Štvrtok

23.8.2007

  7.00

+ Matúš a Terézia Gaškoví

Piatok

24.8.2007

17.45

+ František Vnuk

Sobota

25.8.2007

  8.30

+ Ignác a Terézia Staníkoví

Nedeľa

26.8.2007

  8.40

+ Pavol a Ján Hrtúsoví

 

 

10.45

+ Jozef Kubačák

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 650,- Sk veľmi pekne ďakujeme skupine z Banského. Na budúcu sobotu upratuje kostol skupina z Klina.

Krst – Včera (18.8.2007) sme sviatosťou krstu prijali do spoločenstva Cirkvi Tomáša Čuboňa  syna Jaroslava a Olgy r. Vaverkovej z Dlhej nad Kysucou. Na jeho životnej ceste mu želáme veľa zdravia, radosti a božieho požehnania.  Rodičom a krstným rodičom veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.700 Sk.

Milodar – Za milodar na kostol 1.000,- Sk veľmi pekne ďakujeme bohuznámemu darcovi.