Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Trinásta nedeľa v období cez rok   liturgický rok: "C"   1. júl 2007

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
Pondelok

2.7.2007

Sviatok   Návšteva Panny Márie
Utorok
3.7.2007
Sviatok sv. Tomáša, apoštola
Streda
4.7.2007 
Ľubovoľná spomienka sv. Alžbety Portugalskej
Štvrtok
5.7.2007
Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
Piatok
6.7.2007
Ľubovoľná spomienka sv. Márie Goretti, panny a mučenice
Sobota
7.7.2007
Ľubovoľná spomienka sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza
Nedeľa 
8.7.2007 
Štrnásta nedeľa cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

1.7..2007

  8.40

+ Ondrej Litvík a + Miroslav Stopka

 

 

11.00

Za farníkov – Olešniansky Klín

Pondelok

2.7.2007

13.00

+ Ján Čuboň             Pohreb s omšou

Utorok

3.7.2007

17.45

Za zdravie a božie požehnanie Pavla a Veroniky

Streda

4.7.2007

17.45

Za zdravie a božie požehnanie Anny

Štvrtok

5.7.2007

  8.40

Za zdravie a božie požehnanie Mariána a Veroniky

  

11.00

Za farníkov - Biely kríž

Piatok

6.7.2007

17.45

Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

Sobota

7.7.2007

  8.30

+ Jakub, Terézia a Štefan Ostružiaroví

Nedeľa

8.7.2007

  8.40

+ Augustín a Ján Horčičákoví; + Jozef Valčuha

 

 

10.45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 4.200,- Sk veľmi pekne skupine z Hrubého Buka a Olešnej. Na budúcu sobotu upratuje kostol 1. skupina z Kornice.

Púť na Biely Kríž – 5. júl 2007 Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, 5. júla 2007 bude v Kaplnke na Bielom Kríži tradičná výročná sv. omša. Pre pútnikov pán starosta zabezpečí  autobus, ktorý pôjde z Hrubého Buka o 9.30 cez Hlavice, Klin, Vrchpredmier, Klokočov OU o 10.00, Kornicu, Konečnú, Biely Kríž. Nezabudnite si OP, alebo pas.

Prvopiatková svätá spoveď – Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Preto vás pozývam na svätú spoveď každý deň, hodinu pred svätými omšami. Osobitne pozývam na sv. spoveď prvoprijímajúce deti a tých, ktorí si konajú deväť prvých piatkov.

Krst – Piatok (29.6.2006) sme sviatosťou krstu prijali do spoločenstva Cirkvi Marianu Brezinovú dcéru Pavla a Mariany r. Hrošovej z Vrchpredmiera. Na jej životnej ceste jej želáme veľa zdravia, radosti a božieho požehnania.  Rodičom a krstným rodičom veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000 Sk.

Pohreb – Včera (30.6.2007) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Augustína Stopku (96 r.) z Kornice. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Pohreb – Zajtra (2.7.2007) do večnosti odprevadíme nášho zosnulého farníka Jána Čuboňa (76 r.) z Vrchpredmiera. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Zbierka Halier sv. Petra – Piatok 29. júna sa na sviatok sv. Petra a Pavla apoštolov v zbierke na sv. otca vyzbieralo 2.600 Sk. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujem.