Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Šiesta Veľkonočná nedeľa         liturgický rok: "C"       13. máj 2007

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
Pondelok

 14.5.2007

Sviatok sv. Matela apoštola
Utorok
 15.5.2007
Féria
Streda
 16.5.2007 
Spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Štvrtok
 17.5.2007
Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána
Piatok
 18.5.2007
Ľubovoľná spomienka sv. Jána ., pápeža a mučeníka
Sobota
 19.5.2007
Féria
Nedeľa 
 20.5.2007 
Siedma Veľkonočná nedeľa

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

 13.5.2007

  8.40

+ Mária Komadová

 

 

10.45

Za farníkov

Pondelok

 14.5.2007

17.45

+ Jozef a Anna Šipuloví

Utorok

 15.5.2007

  8.40 

+ Zdenka Vrbinárová

Streda

 16.5.2007

17.45

Za zdravie a božie požehnanie Jozefíny

Štvrtok

 17.5.2007

  9.15 

Za farníkov

 

 

17.45 

+ Božena Prachniarová

Piatok

 18.5.2007

17.45 

Za zdravie a božie požehnanie Zdenky

Sobota

 19.5.2007

  8.30

+ Štefan, Agneša a Veronika Čurajoví

Nedeľa

 20.5.2007

  8.40

Za farníkov

 

 

10.45

Za prvoprijímajúce deti

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.650,- Sk veľmi pekne ďakujeme  1. skupine z Vrchpredmiera. Na budúcu sobotu upratujú kostol rodičia prvoprijímajúcich detí.

Liturgický nácvik prvého sv. prijímania – Prosím rodičov a prvoprijímajúce deti, aby dnes (13.5.2006) o 14.00 prišli na liturgický nácvik prvého sv. prijímania. Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude o týždeň, 20. mája 2006 o 10.00 hodine
Svätá spoveď – Svätá spoveď pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bude na budúcu sobotu od 9.00 hod. Ostatných farníkov prosím, aby ku sv. spovedi pristúpili v týždni.

Pohreb – Piatok (11.5.2007) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Františka Chovanca (73 r.) z Klina. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Milodar – Za milodar na kostol 500,- Sk veľmi pekne ďakujeme bohuznámemu darcovi.

Prvonedeľná zbierka – Minulý týždeň sa v zbierke na potreby kostola vyzbieralo 4.520,-Sk. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujem.

Zbierka na katolícke masmédiá – Na budúcu nedeľu, bude zbierka na katolícke masmédiá.