Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Piata Veľkonočná nedeľa        liturgický rok: "C"       6. máj 2007

 Oznamy
Liturgický prehľad týždňa
Pondelok

   7.5.2007

Féria
Utorok
   8.5.2007
Féria
Streda
   9.5.2007 
Féria
Štvrtok
 10.5.2007
Féria
Piatok
 11.5.2007
Féria
Sobota
 12.5.2007
Ľubovoľná spomienka sv. Nerea a Achila mučeníkov, alebo
Ľubovoľná spomienka sv. Pankráca, mučeníka
Nedeľa 
 13.5.2007 
Šiesta Veľkonočná nedeľa

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

   6.5.2007

  8.40

+ Miroslav Šurík

 

 

10.45

+ Štefan Litvík   Pohreb

Pondelok

  7.5.2007

17.45

+ Pavol Smieško

Utorok

  8.5.2007

  8.40 

+ Jozef a Anna Polkoví

Streda

  9.5.2007

17.45

+ Pavol Zajac; + Jozef Pantok

Štvrtok

10.5.2007

17.45 

+ rodina Koišová

Piatok

11.5.2007

17.45 

Za zdravie a božie požehnanie Radoslava a Dariny

Sobota

12.5.2007

  8.30

+ Ondrej a Žofia Dorociakoví

Nedeľa

13.5.2007

  8.40

+ Mária Komadová

 

 

10.45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.100,- Sk veľmi pekne ďakujeme  skupine z Banského. Na budúcu sobotu upratuje kostol skupina z Klina.

Liturgický nácvik prvého sv. prijímania – Prosím rodičov a prvoprijímajúce deti, aby utorok (8.5.2006) o 8.40 prišli na liturgický nácvik prvého sv. prijímania. Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude o dva týždne, 20. mája 2006 o 10.00 hodine

Pohreb – Dnes (6.5.2007) do večnosti odprevadíme nášho zosnulého farníka Františka Litvíka (76 r.) z Rybár. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja.

Milodar – Za milodar na kostol 1.000,- Sk veľmi pekne ďakujeme bohuznámemu darcovi.

Zbierka na seminár – Minulý týždeň, na 4. Veľkonočnú nedeľu sa v zbierke na seminár vyzbieralo 6.800,- Sk. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujem.

Prvonedeľná zbierka – Dnes po sv. omši bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujem.