Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa  liturgický rok: "C"   1. apríl 2007

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
Pondelok

2.4.2007

Pondelok Veľkého týždňa
Utorok
3.4.2007
Utorok Veľkého týždňa
Streda
4.4.2007 
Streda Veľkého týždňa
Štvrtok
5.4.2007
Zelený štvrtok
Piatok
6.4.2007
Veľký piatok
Sobota
7.4.2007
Biela sobota
Nedeľa 
8.4.2007 
Veľkonočná nedeľa

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

1.4.2007

  8.40

Za farníkov

 

 

10.45

+ Jozef Kubačák

Pondelok

2.4.2007

17.45 

+ Ján a Anna Smieškoví, + rod. Smiešková a Koišová

Utorok

3.4.2007

17.45 

+ Peter Kapusňák

Streda

4.4.2007

17.45

+ Rudolf Hafera

Štvrtok

5.4.2007

17.45 

Za farníkov

Piatok

6.4.2007

17.45 

Veľkopiatkové obrady

Sobota

7.4.2007

19.00

Za farníkov

Nedeľa

8.4.2007

  8.40

+ Ladislav Stopka + Anton Stopka + Ondrej Dedič

 

 

10.45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 520,- Sk veľmi pekne ďakujeme  3. skupine z Kornice. Na budúcu sobotu upratuje kostol 3. skupina z Kornice.

Krst – Včera (31.3.2007) sme sviatosťou krstu prijali do spoločenstva Cirkvi Jána Kapusniaka  syna Jána a Boženy r. Hrošovej z Predmiera a Lukáša Plecha syna Jozefa a Evy r. Červencovej z Olešnej. Malému Jankovi a Lukáškovi želáme veľa zdravia, radosti a božieho požehnania.  Rodičom a krstným rodičom veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol po 500 Sk.

Liturgický prehľad týždňa
Dnešnou nedeľou sa začína Veľký týždeň v ktorom slávime veľkonočné udalosti. Na Zelený štvrtok si sv. omšou  o 17.45 pripomenieme poslednú večeru Ježiša Krista s apoštolmi. Na Veľký piatok sa sv. omša neslúži, ale o 17.45 budú Veľkopiatkové obrady. V tento deň je prísny pôst od mäsa a jedla, ktorým máme vyjadriť Pánu Bohu svoju lásku a vďačnosť za jeho obetu na kríži. Náš pôst má byť vecou lásky k Bohu a nie príkazu či povinnosti!!! Krížová cesta na Veľký piatok bude o 17.00 hodine. Poklona - Po obradoch bude vystavená sviatosť Oltárna k poklone do 20.00 hodiny. V sobotu ráno o 8.00 bude k Božiemu hrobu vyložená Eucharistia k celodennej poklone až do Veľkonočnej vigílie. Prosím Vás, aby ste sa prišli poďakovať Pánovi Ježišovi za jeho vykupiteľskú smrť na kríži a našli si aspoň jednu hodinu na poklonu. Ukážme Pánu Bohu, že dokážeme byť vďační za jeho nekonečnú lásku voči nám. Vrcholom Veľkonočného trojdnia je Veľkonočná vigília, teda obrady a sv. omša v sobotu večer, ktorá začne o 19.00 hodine. Nezabudnite si priniesť sviečky.

Milodar na kostol – Za milodary na kostol 1.000 a 500 Sk veľmi pekne ďakujeme dvom bohuznámym darcom.

Prvonedeľná zbierka – Dnes po sv. omši bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Milodary na výzdobu Božieho hrobu – Za milodary na výzdobu Božieho hrobu veľmi pekne ďakujeme týmto skupinám:

 Rybáre 

    800
Nižné Riečky  1960
Klokočov   2300
Kornica - 1. sk.   1200
Kornica - 2. sk.   2700
Kornica  - 3. sk.   1850
Banské   1300
Klín   2710
Vrchpredmier 1+2   2950
Hlavice - 1. sk + Podjavorová   3000
Hlavice - 2. sk.   7500
Hlavice - 3. sk.   6420
Hlavice – 4. sk.     780
Hrubý Buk + Olešná   3500
Bohuznámy darca   1000
SPOLU 39970