Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088

Piata pôstna nedeľa               liturgický rok: "C"          25. marec 2007

Oznamy
Liturgický prehľad týždňa
Pondelok

26.3.2007

Slávnosť Zvestovanie Pána
Utorok
27.3.2007
Féria
Streda
28.3.2007 
Féria
Štvrtok
29.3.2007
Féria
Piatok
30.3.2007
Féria
Sobota
31.3.2007
Féria
Nedeľa 
  1.4.2007 
Šiesta pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

25.3.2007

  8.40

+ Ondrej a Mária Smieškoví; + Baltazár a Anna Papajoví

 

 

10.45

Za farníkov

Pondelok

26.3.2007

17.45 

+ Matúš a Žofia Zajacoví

Utorok

27.3.2007

17.45 

+ Pavol Tuhovčák

Streda

28.3.2007

17.45

+ Jana Papíková

Štvrtok

29.3.2007

17.45 

+ František a Veronika Hrošoví

Piatok

30.3.2007

17.45 

+ Anna, Ondrej a Anna Čuboňoví

Sobota

31.3.2007

  8.30

Za zdravie a božie požehnanie Klaudie a Anny

Nedeľa

  1.4.2007

  8.40

Za farníkov

 

 

10.45

+ Jozef Kubačák

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 940,- Sk veľmi pekne ďakujeme  2. skupine z Kornice. Na budúcu sobotu upratuje kostol 3. skupina z Kornice.

Krst – Včera (24.3.2007) sme sviatosťou krstu prijali do spoločenstva Cirkvi Vanesu Cyprichovú  dcéru Jána a Ireny r. Zajacovej z Hlavíc. Na jej životnej ceste jej želáme veľa zdravia, radosti a božieho požehnania. Rodičom a krstným rodičom veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 500 Sk.

Spoveď nevládnych a chorých – Na budúci týždeň začnem spovedať nevládnych a chorých pred Veľkou Nocou nasledovne:
Pondelok 26.3.07   8.30-16.00 Hrubý Buk, Olešná; Hlavice; 
Utorok 27.3.07 14.00-16.00 Vrchpredmier, 
Streda 28.3.06 

8.30 - 11.00  Klin+Banské;
12.00 - 16.00 Riečky

Štvrtok 29.3.07 8.30-12.00 Kornica
 
Ak nebudem môcť dodržať tento plán napr. kvôli počasiu, chorobe, pohrebu... budem spovedať aj  piatok.

Milodary na výzdobu Božieho hrobu – Za milodary na výzdobu Božieho hrobu veľmi pekne ďakujeme týmto skupinám:
Hlavice 1+Podjavorová 3.000; 2 - 7.500,- Sk; 3 - 5670;
Kornica 1 - 1.100; 2 - 2700; 3 – 750;
Hrubý Buk a Olešná 3.000 Sk; Klokočov 1.900 Sk; Bohuznámy darca 1.000,- Sk

Milodar – Za milodar Veľkonočnej sviece (paškálu) veľmi pekne ďakujeme pánovi Matúšovi Gaškovi z Hlavíc a za milodar 500 Sk na kostol bohuznámemu darcovi. 

Prvonedeľná zbierka – Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola.