Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041 / 4352 088 

Druhá pôstna nedeľa       liturgický rok: "C"         4. marec 2007

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
Pondelok

  5.3.2007

Féria
Utorok
  6.3.2007
Féria
Streda
  7.3.2007 
Féria
Štvrtok
  8.3.2007
Féria
Piatok
  9.3.2007
Féria
Sobota
10.3.2007
Féria
Nedeľa 
11.3.2007 
Tretia pôstna nedeľa

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

  4.3.2007

  8.40

+ Pavol a Agnesa Pantokoví

 

 

10.45

Za farníkov

Pondelok

  5.3.2007

16.45 

+ Ján Bielčík

Utorok

  6.3.2007

16.45 

+ Mária Krištofíková

Streda

  7.3.2007

  7.00 

+ Anna Jančíková; + Matej a Anna Šamajoví

Štvrtok

  8.3.2007

  9.45 

Rekolekčná sv. omša

Piatok

  9.3.2007

16.45 

+ Mária Krišťáková

Sobota

10.3.2007

  8.30

+ Jakub a Veronika Koniaroví

Nedeľa

11.3.2007

  8.40

+ Peter a Eva Litvíkoví

 

 

10.45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.560 Sk veľmi pekne ďakujeme 4. skupine z Hlavíc. Na budúcu sobotu upratuje kostol skupina z Hrubého Buka a Olešnej.

Zbierka na Charitu – Minulú nedeľu sa v zbierke na Charitu vyzbieralo 7.640,- Sk. Za vaše milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujem.

Milodar na kostol – Za milodary na kostol 2.000, 1000 a 500,- Sk veľmi pekne ďakujeme bohuznámym darcom.

Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť Krížovú cestu každý piatok o 16.00 a v nedeľu o 10.00.

Výber z Farského listu

UPOZORNENIE
Od kolegu kňaza som internetom dostal nasledovné upozornenie:
Drahí bratia chcel by som vás upozorniť, zvlašť kňazov na dedinách, aby upozornili svojich veriacich na podomových predajcov. V našej obci takto chodili po domoch vchádzali do dvorov a ponúkali na predaj deky. Chodievali spolu dvaja muži a jedna žena. Tá vždy strážila pred vchodom, zakrývala zadnú značku auta a v rukách držala mobil, aby upozornila na prichádzajúcich ľudí. Vošli do viacerých domov, keď im nikto po zazvonení neotváral, hľadali kľúče od domu buď pod rohožkou, alebo ako si zvyknú ľudia dávať kľúče do hodín na elektrinu. Jednej pani takto našli kľúč od domu a ukradli jej vyše 30.000 Sk. Do iného domu vošli garážovými dverami, potom ako im pri hlavnom vchode nikto neotváral. Ľudia videli len to, že značka auta bola zo Žiliny.
Citlivo to oznámte ľuďom v kostole, aby v prípade takejto návštevy vo vašej farnosti upozornili starostu a políciu. Naši ľudia si ich pamätajú a vedeli by, či sa jedná o tých istých ľudi, lebo to nebolo dávno, v pondelok. 19. 2. 2007.
Najlepšie by asi bolo takýto oznam vyhlasiť obecným rozhlasom a vyzvať ľudí, aby si dobre všímali podobných cudzích ľudí, zapísali si ich značku a zahlásili to hneď na políciu.