Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov  023 22, tel: 041/4352 088

Štvrtá nedeľa cez rok          liturgický rok: "C"         28. január 2007 

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
Pondelok

29.1.2007

Féria
Utorok
30.1.2007
Féria
Streda
31.1.2007 
Spomienka sv. Jána Boska, kňaza
Štvrtok
  1.2.2007
Féria
Piatok
  2.2.2007
Sviatok obetovania Pána - Hromnice
Sobota
  3.2.2007
Ľubovoľná spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Ľubovoľná spomienka sv. Oskára, biskupa
Nedeľa 
  4.2.2007 
Piata nedeľa cez rok

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

28.1.2007

  8.40

Za zdravie a božie požehnanie rodiny Dodekovej

 

 

10.45

Za farníkov

Pondelok

29.1.2007

  7.00

+ Pavol Horčičák

Utorok

30.1.2007

  7.00

+ Štefan a Terézia Jenojankoví

Streda

31.1.2007

  7.00 

+ Miroslav Krišťák

Štvrtok

  1.2.2007

  7.00

+ Pavol Varmus

Piatok

  2.2.2007

16.45 

Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

Sobota

  3.2.2007

  8.30

+ Štefan Jančík

Nedeľa

  4.2.2007

  8.40

+ Matúš a Mária Plechoví

 

 

10.45

Za farníkov


Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.450 Sk veľmi pekne ďakujeme   1. skupine z Vrchpredmiera. Na budúcu sobotu upratuje kostol 2. skupina z Vrchpredmiera.

Pohreby – V stredu (24.1.2007) sme do večnosti odprevadili našu zosnulú farníčku Teréziu Dedičovú (92 r.) z Klina a piatok (26.1.2007) Jána Šipulu (84 r.) z Hlavíc a Evu Bernátovú (77 r.) z Riečok. Nech im je dobrotivý Pán milostivý a nech ich prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulých veľmi pekne ďakujeme za ich milodary na kostol 1000 a 1000 a 500- Sk.

Prvopiatková svätá spoveď – Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Preto vás pozývam na svätú spoveď každý deň, hodinu pred svätými omšami. Osobitne pozývam na sv. spoveď prvoprijímajúce deti a tých, ktorí si konajú deväť prvých piatkov.

Milodar na kostol – Za milodary na kostol 1.000 a 500 Sk veľmi pekne ďakujeme bohuznámym darcom.

Prvonedeľná zbierka – Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola.