Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov 023 22, tel: 041 / 4352 088

Štvrtá adventná nedeľa        liturgický rok: B         24. december 2006 

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
Pondelok

25.XII.2006

Slávnosť narodenia Pána – prikázaný sviatok
Utorok
26.XII.2006
Sviatok sv. Štefana
Streda
27.XII.2006 
Sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu
Štvrtok
28.XII.2006 
Sviatok Svätých neviniatok, mučeníkov
Piatok
29.XII.2006 
Piaty deň v oktáve narodenia Pána
Sobota
30.XII.2006 
Šiesty deň v oktáve narodenia Pána
Nedeľa 
31.XII.2006 
Sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

24.XII.2006

  8.40

+ Tomáš a Eva Dorociakoví

 

 

10.45

+ Miroslav Krišťák + Ondrej a Helena Zajacoví

 

 

24.00

Za farníkov

Pondelok

25.XII.2006

10.45

+ Rudolf a Štefánia Vyrobíkoví

  

16.45 

Za farníkov

Utorok

26.XII.2006

10.45

+ Štefan Jenojanek

  

16.45 

+ Anna Haferová

Streda

27.XII.2006

16.45 

+ Zdenka Vrbinárová

Štvrtok

28.XII.2006

16.45 

+ Štefan Michálek;  Za zdravie a božie požehnanie Štefana

Piatok

29.XII.2006

16.45 

Za zdravie a božie požehnanie Kataríny a jej rodiny

Sobota

30.XII.2006

  8.30

+ Ján a Anna Hrtúsoví

Nedeľa

31.XII.2006

  8.40

Za zdravie a božie požehnanie Pavla 

 

 

10.45

Za farníkov

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.960 Sk veľmi pekne ďakujeme   skupine z Nižných Riečok. Na budúcu sobotu upratuje kostol skupina z Vyšných Riečok a Rybár.

Milodar – Za milodary na kostol 1.000 a 500 Sk veľmi pekne ďakujeme dvom bohuznámym darcom.

Ďakovná pobožnosť – V nedeľu po sv. omši o 8.40 bude ďakovná pobožnosť za všetky milosti, ktoré nám Pán Boh daroval v uplynulom roku. Kto sa dnes pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba Bože chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Dobrá novina – Koledníci Dobrej noviny budú koledovať 25. a 26. 12.2005 po veľkej sv. omši.

Pohreb – Utorok o 11.45 odprevadíme do večnosti zosnulú Annu Haferovú z Kornice. Nech ju Pán prijme do svojej slávy.

Autobus na polnočnú sv. omšu

Podobne ako minulý rok, aj v tomto roku Vám pán starosta praje veselé Vianoce a požehnaný Nový rok a pripravil Vám aj darček v podobe  autobusového spojenia na polnočnú svätú omšu nasledovne:
 

Hrubý Buk 22.45         Gaško  22.54       Vrchpredmier  23.05 
Konečná 23.20       Riečky - točňa 23.40  
      
Po skončení sv. omše pôjde autobus najskôr do Riečok a bude odstavený dolu na spodnej prístupovej ceste. Potom pôjde na Konečnú a nakoniec na Hrubý Buk.

Nech u Vás betlehemské Dieťa nájde otvorené a čisté srdce,
vďačné za všetky milosti a dary, ktorými nás vedie ku spáse.
Požehnané Vianoce Vám želá
                                                                               Kamil Lieskovský, adm.