Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov 023 22, tel: 041 / 4352 088

Druhá adventná nedeľa         liturgický rok: B            10. december 2006

 Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
Pondelok

11.XII.2006

Ľubovoľná spomienka sv. Damaza I., pápeža
Utorok
12.XII.2006
Ľubovoľná spomienka sv. Jany, Františky de Chantal, rehoľníčky
Streda
13.XII.2006 
Spomienka sv. Lucie, panny a mučenice
Štvrtok
14.XII.2006 
Spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Piatok
15.XII.2006 
Féria
Sobota
16.XII.2006 
Féria
Nedeľa 
17.XII.2006 
Tretia adventná nedeľa

Sväté omše a úmysly
Nedeľa
10.XII.2006
  8.40
+ Pavol a Agnesa Pantokoví
 

 

10.45

Za farníkov

Pondelok
11.XII.2006
16.45 
+ Miroslav Šurík
Utorok
12.XII.2006
16.45 
+ Matej a Magdalena Čagaloví

Streda

13.XII.2006

16.45 

+ Veronika Chrenščová

Štvrtok

14.XII.2006

16.45 

+ Jozef Čagala

Piatok
15.XII.2006

16.45 

+ Ondrej a Mária Polkoví
Sobota
16.XII.2006
  8.30
Za zdravie a božie požehnanie Františka, Emílie a Ľubomíra
Nedeľa
17.XII.2006
  8.40
+ Za zdravie a božie požehnanie Anny

 

 

10.45
Za farníkov

Upratovanie kostola - Za upratovanie kostola a za milodar 900 Sk veľmi pekne ďakujeme  2. skupine z Kornice. Na budúcu sobotu upratuje kostol 3. skupina z Kornice.

Sv. spoveď nevládnych a chorých
Pondelok - 11.12.2005  8.30 - 16.00  Banské, Klin, Hlavice, Rieka  
Streda - 13.12.2005   8.30 - 16.00  Hrubý Buk, Vrchpredmier
Štvrtok - 14.12.2005   8.30 - 12.00 Riečky a ostatné nestihnuté

Milodar - Za milodar na kostol 500 Sk veľmi pekne ďakujeme bohuznámemu darcovi.

Zbierka na Charitu - Minulý týždeň sa v zbierke na Charitu vyzbieralo 7.730 Sk. V mene všetkých núdznych, ktorým ste takto pomohli vám veľmi pekne ďakujem.