Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov 023 22, tel: 041 / 4352 088

Prvá adventná nedeľa          

liturgický rok: B                

3. december 2006 

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
Pondelok

  4.XII.2006

Ľubovoľná spomienka sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok
  5.XII.2006
Féria
Streda
  6.XII.2006 
Ľubovoľná spomienka sv. Mikuláša
Štvrtok
  7.XII.2006 
Spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok
  8.XII.2006 
Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie - prikázaný sviatok
Sobota
  9.XII.2006 
Féria
Nedeľa 
10.XII.2006 
Druhá adventná nedeľa

Sväté omše a úmysly
Nedeľa
  3.XII.2006
  8.40
+ Ignác a Veronika Valčuhoví, Ján Bielčík, Štefan a Anna
 

 

10.45

Za farníkov

Pondelok
  4.XII.2006
16.45 
Za zdravie a božie požehnanie Branislava
Utorok
  5.XII.2006
16.45 
+ Pavol, František a Anna

Streda

  6.XII.2006

16.45 

Za zdravie a božie požehnanie Jána

Štvrtok

  7.XII.2006

16.45 

+ Anna a Mária

Piatok
  8.XII.2006
  9.15
+ František Čuboň

 

 

16.45 

 Za zdravie a božie požehnanie celej rodiny

Sobota
  9.XII.2006
  8.30
Za zdravie a božie požehnanie Petra a Jany
Nedeľa
10.XII.2006
  8.40
+ Pavol a Agnesa Pantokoví

 

 

10.45
Za farníkov
Upratovanie kostola - Za upratovanie kostola a za milodar 900 Sk veľmi pekne ďakujeme  1. skupine z Kornice. Na budúcu sobotu upratuje kostol 2. skupina z Kornice.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie - Piatok 8. decembra je prikázaný sviatok, Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Z toho dôvodu bude okrem rannej sv. omše o 9.15 aj večerná o 16.45. Pripomínam, že podľa druhého cirkevného prikázania "V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši" nás viaže povinnosť zúčastniť sa na sv. omši. Zadosťučiniť tomuto prikázaniu môžeme aj účasťou na sv. omši v stredu večer o 16.45, ktorá bude slúžená z nasledujúceho sviatku.

Pohreb - V stredu (29.11.2006) sme do večnosti odprevadili zosnulú Annu Králikovú (85 r.) z Klokočova. Nech jej je dobrotivý Pán milostivý a nech ju prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulej veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 500,- Sk.

Spoločná predvianočná sv. spoveď - bude v našej farnosti na budúcu sobotu (9.12.2005) od 9.00-11.00. Prajem Vám, aby ste v tejto sviatosti našli odpustenie hriechov, prameň pokoja, radosti a tak mohli prežiť krásne vianočné sviatky.

Milodar - Za milodar na kostol 500 Sk veľmi pekne ďakujeme bohuznámemu darcovi.

Zbierka na Charitu - Dnes sa koná zbierka na Charitu. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Sv. spoveď starých a nevládnych - Prosím, aby ste mi už začali nahlasovať starých a nevládnych na sv. spoveď. Môžete to urobiť osobne, alebo na čísle 4352 088 (aj na záznamník).