Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov 023 22, tel: 041 / 4352 088

Tridsiatatretia nedeľa v období cez rok    liturgický rok: B      19. november 2006

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
Pondelok

20.XI.2006

Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre
Utorok
21.XI.2006
Spomienka Obetovanie Panny Márie
Streda
22.XI.2006 
Spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice
Štvrtok
23.XI.2006 
Ľubovoľná spomienka sv. Klementa I., pápeža a mučeníka
Ľubovoľná spomienka sv. Kolumbána, opáta
Piatok
24.XI.2006 
Spomienka sv. Ondreja Dung-Laca a spločníkov mučeníkov
Sobota
25.XI.2006 
Ľubovoľná spomienka sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Nedeľa 
26.XI.2006 
Tridsiataštvrtá nedeľa - Nedeľa Krista Kráľa

Sväté omše a úmysly
Nedeľa
19.XI.2006
  8.40
+ Pavol, Anna a Ladislav Koniaroví
 

 

10.45

Za farníkov

Pondelok
20.XI.2006
16.45 
+ Štefan Madaj, + Juraj, Katarína a Jozef Zajacoví
Utorok
21.XI.2006
16.45 
+ Rudolf a Anna Zajacoví

Streda

22.XI.2006

16.45 

+ František, Mária a Veronika Halagačkoví

Štvrtok

23.XI.2006

16.45 

Za zdravie a božie požehnanie rodiny Zajacovej a Mudríkovej

Piatok
24.XI.2006
  8.40
+ rodina Rudinská
Sobota
25.XI.2006
  8.30
Za zdravie a božie požehnanie Lenky
Nedeľa
26.XI.2006
  8.40
+ Lukáš, Magdaléna a Jozef

 

 

10.45
Za farníkov
Upratovanie kostola - Za upratovanie kostola a za milodar 1.520 Sk veľmi pekne ďakujeme  4. skupine z Hlavíc. Na budúcu sobotu upratuje kostol skupina z Hrubého Buka a Olešnej.

Krst - Včera (18.11.2006) sme sviatosťou krstu prijali do spoločenstva Cirkvi Simonu Kapusniakovú dcéru Františka a Ľubice r. Čečotkovej z Hrubého Buka. Na jej životnej ceste jej želáme veľa zdravia, radosti a božieho požehnania.  Rodičom a krstným rodičom veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 500 Sk.

Milodar - Za milodary na kostol po 1.000,- Sk veľmi pekne ďakujeme Martine Michálkovej z Hlavíc a bohuznámemu darcovi.