Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov 023 22, tel: 041 / 4352 088

Dvadsiataôsma nedeľa v období cez rok liturgický rok: B    15. október 2006

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
Pondelok
16.X.2006
Ľubovoľná spomienka sv. Hedvigy, rehoľníčky, aleboĽubovoľná spomienka sv. Margity Márie Alacoque, panny
Utorok
17.X.2006
Spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Streda
18.X.2006 
Sviatok sv. Lukáša evanjelistu
Štvrtok
19.X.2006 
ĽS sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov a ich spoločníkov muč.Ľubovoľná spomienka sv. Pavla z Kríža, kňaza
Piatok
20.X.2006 
Féria
Sobota
21.X.2006 
Ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu
Nedeľa 
22.X.2006 
Dvadsiatadeviata nedeľa

Sväté omše a úmysly
Nedeľa
15.X.2006
  8.40
+ František a Rozália Kubaloví

 

 

10.45
Za farníkov
Pondelok
16.X.2006
16.45 
Za zdravie a božiu pomoc pre Bohumila
Utorok
17.X.2006
14.00 
+ František Marec
Streda
18.X.2006
16.45 
+ Ján Čečotka; + František Vnuk
Štvrtok
19.X.2006
16.45 
+ Jozef Nekoranec
Piatok
20.X.2006
16.45 
+ Gašpar a Veronika Litvíkoví
Sobota
21.X.2006
  8.30
+ Matúš a Terézia Gaškoví
Nedeľa
22.X.2006
  8.40
Za zdravie a božie požehnanie Jozefa s rodinou

 

 

10.45
Za farníkov

Upratovanie kostola - Za upratovanie kostola a za milodar 1.500 Sk veľmi pekne ďakujeme  1. skupine z Vrchpredmiera. Na budúcu sobotu upratuje kostol 2. skupina z Vrchpredmiera.

Pohreb - Minulú nedeľu (8.10.2006) sme do večnosti odprevadili zosnulého Františka Michaliska (66 r.) z Riečok. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Pohreb - Včera (14.10.2006) sme do večnosti odprevadili zosnulého Jozefa Dorociaka (66 r.) z Vrchpredmiera. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.500,- Sk.

Milodar - Za milodar na kostol 2000,- Sk veľmi pekne ďakujeme bohuznámemu darcovi.

Zbierka na misie - Na budúcu nedeľu 22.10.2006 (misijnú nedeľu), sa koná zbierka na misie. Za vaše milodary vám v mene misionárov a núdznych, vopred veľmi pekne ďakujem.