Rímsko katolícky farský úrad, Klokočov 023 22, tel: 041 / 4352 088

Dvadsiataštvrtá nedeľa v období cez rok

          liturgický rok: B

          17. september 2006 

 Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
Pondelok
18.IX.2006
 Féria
Utorok
19.IX.2006
Ľubovoľná spomienka sv. Januára, biskupa a mučeníka
Streda
20.IX.2006 
Spomienka sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov mučeníkov
Štvrtok
21.IX.2006 
Sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Piatok
22.IX.2006 
Spomienka sv. Emeráma, biskupa a mučeníka
Sobota
23.IX.2006 
Ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu
Nedeľa 
24.IX.2006 
Dvadsiatapiata nedeľa Féria

Sväté omše a úmysly
Nedeľa
17.IX.2006
  8.40
 + František Tuhovčák; + František, Agnesa a Ján Fujakoví

 

 

10.45
Za farníkov
Pondelok
18.IX.2006
17.45
+ František Jančík
Utorok
19.IX.2006
17.45
+ Jozef Godiška
Streda
20.IX.2006
17.45 
+ Matúš Tuhovčák
Štvrtok
211.IX.2006
17.45
Za zdravie, božiu pomoc a ochranu celej rodiny
Piatok
22.IX.2006
17.45 
+ Ondrej a Veronika Koniaroví
Sobota
23.IX.2006
  8.30
+ Pavol Varmus
Nedeľa
24.IX.2006
  8.40
+ Jozef a Pavol Cisárikoví

 

 

10.45
Za farníkov

Upratovanie kostola - Za upratovanie kostola a za milodar 1.000 Sk veľmi pekne ďakujeme  skupine z Vyšných Riečok a Rybár. Na budúcu sobotu upratuje kostol skupina z Klokočova Ústredia.

Krst - Včera (16.9.2006) sme sviatosťou krstu prijali do spoločenstva Cirkvi Kristínu Hutyrovú dcéru Róberta a Jany r. Stopkovej z Kornice. Na jej životnej ceste jej želáme veľa zdravia, radosti a božieho požehnania.  Rodičom a krstným rodičom veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 500 Sk.

Pohreb - Včera (16.9.2006) sme do večnosti odprevadili nášho zosnulého farníka Jozefa Stuchlíka (62 r.) z Klokočova. Nech mu je dobrotivý Pán milostivý a nech ho prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulého veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol .............,- Sk.

Jesenné kántrové dni - V budúcom týždni v stredu, piatok a v sobotu sú Jesenné kántrové dni. Obsahom týchto dní je poďakovanie za úrodu. Záväzný je jeden deň.

Milodar - Za milodar na kostol 500,- Sk veľmi pekne ďakujeme bohuznámemu darcovi.

Zbierka na seminár - Na budúcu nedeľu sa bude konať jesenná zbierka na seminár.