Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Klokočov
Oznamy v týždni od 18.04.2011 - 24.04.2011
Liturgický kalendár – VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Celý článok . . .