Dvadsiata nedeľa v období cez rok    liturgický rok: B    20. august 2006

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
 
Pondelok  21.VIII.2006 Spomienka sv. Pia X., pápeža 
Utorok 22.VIII.2006 Spomienka Panny Márie Kráľovnej 
Streda 23.VIII.2006 Ľubovoľná spomienka sv. Ruženy Limskej panny
Štvrtok 24.VIII.2006 Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
Piatok 25.VIII.2006 Ľubovoľná spomienka sv. Jozefa de Calazans, kňaza
Sobota 26.VIII.2006 Ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu
Nedeľa 27.VIII.2006 Dvadsiataprvá nedeľa v cezročnom období  
Sväté omše a úmysly
Nedeľa 20.VIII.2006   8.40 + Ondrej Holaza
    10.45 + Pavol a Barbora Holazoví+ Agnesa Fojtíková   
Pondelok 21.VIII.2006   17.45 + Anna Šamajová   
Utorok 22.VIII.2006   7.00   + rod. Šamajová, + rod. Dorociaková, + Mária Polková  
Streda 23.VIII.2006 17.45  + Matúš a Terézia Gaškoví  
Štvrtok 24.VIII.2006   7.00 + Jozef a Mária, Jozef Baligoví   
Piatok 25.VIII.2006   17.45   + Ondrej Mlkvík 
Sobota 26.VIII.2006   15.00 Sobáš Zdeněk Fildán - Andrea Tabačíková
    17.45 + Pavol a Ján Hrtúsoví   
Nedeľa  27.VIII.2006   8.40 + Jozef Gacho
    10.45 Za farníkov   

Upratovanie kostola - Za upratovanie kostola a za milodar 1.150 Sk veľmi pekne ďakujeme  1. skupine z Kornice. Na budúcu sobotu upratuje kostol 2. skupina z Kornice.

Sobáš - Na budúcu sobotu, 26. augusta 2006 o 15.00 hod. uzavrú manželstvo Zdeněk Fildán z Tachova, syn Zdeňka a Hany r. Křehlíkovej a Andrea Tabačíková z Kornice, dcéra Pavla a Emílie r. Odlevákovej. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

Pohreb - Utorok (15.8.2006 - pohreb bol v Potôčkoch) sme do večnosti odprevadili zosnulú Agnesu Fojtíkovú (89 r.) z Olešnej (Hrubého Buka). Nech jej je dobrotivý Pán milostivý a nech ju prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulej veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.

Milodar - Za milodar na kostol 1.000 a 800 Sk veľmi pekne ďakujeme dvom bohuznámym darcom.