Sedemnásta nedeľa v období cez rok    liturgický rok: B      30. júl 2006

Oznamy

Liturgický prehľad týždňa
Pondelok
31.VII.2006
Spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza  
Utorok
1.VIII.2006
Spomienka sv Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učitel'a Cirkvi  
Streda
2.VIII.2006  
Ľubovoľná spomienka sv. Euzébia Vercellského, biskupa alebo

 

 

Ľubovoľná spomienka sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza  
Štvrtok
3.VIII.2006  
Féria  
Piatok
4.VIII.2006
Spomienka sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza 
Sobota
5.VIII.2006
Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme alebo

 

 

Ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu    
Nedeľa
6.VIII.2006
Premenenie Pána Sviatok  

Sväté omše a úmysly
Nedeľa
30.VII.2006  
  8.40  
+ Pavol Koniar  

 

 

10.45  
Za zdravie a božie požehnanie Pavla  
Pondelok
31.VII.2006 
17.45
+ Žofia Nekorancová  
Utorok
1.VIII.2006 
17.45 
+ Štefan a Anna Hrancoví   
Streda
2.VIII.2006 
  7.00 
+ Gašpar a Veronika Šamajoví  
Štvrtok
3.VIII.2006
17.45
+ Jozefína Kobolková  
Piatok
4.VIII.2006  
17.45 
Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho  
Sobota
5.VIII.2006  
15.00
Sobáš s omšou Jozef Zajac – Lucia Korčeková  
Nedeľa
6.VIII.2006
  8.40  
Za zdravie a božie požehnanie Veroniky

 

 

10.45 
Za farníkov  

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola a za milodar 1.150 Sk veľmi pekne ďakujeme 3. skupine z Hlavíc. Na budúcu sobotu upratuje kostol 4. skupina z Hlavíc.
Krst – Včera (29.7.2006) sme sviatosťou krstu prijali do spoločenstva Cirkvi Sofiu Viležinskú dcéru Stanislava a Ivety r. Zajacovej z Olešnej. Na jej životnej ceste jej želáme veľa zdravia, radosti a božieho požehnania. Rodičom a krstným rodičom veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000 Sk.
Sobáš – Včera prijali sviatosť manželstva Marián Kotek z Turzovky a Jana Dorociaková z Hlavíc. Na ich spoločnej ceste životom im želáme veľa lásky a porozumenia a veľmi pekne im ďakujeme za ich milodar na kostol 1.500,- Sk.
Sobáš – Na budúcu sobotu, 5. augusta 2006 o 15.00 hod. prijmú sviatosť manželstva Jozef Zajac z Kornice, syn Ondreja a Ireny r. Šamajovej a Lucia Korčeková z Klokočova Ústredia, dcéra Františka a Viery r. Tuhovčákovej. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.
Pohreb – Vo štvrtok (27.7.2006) sme do večnosti odprevadili zosnulú Žofiu Nekorancovú (83 r.) z Hlavíc. Nech jej je dobrotivý Pán milostivý a nech ju prijme do svojho kráľovstva lásky a pokoja. Príbuzným zosnulej veľmi pekne ďakujeme za ich milodar na kostol 1.000,- Sk.
Milodar – Za milodar na kostol (na prístrešok) 1.000,- Sk veľmi pekne ďakujeme bohuznámemu darcovi.
Prvopiatková svätá spoveď – Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Preto vás pozývam na svätú spoveď každý deň, hodinu pred svätými omšami. Osobitne pozývam na sv. spoveď prvoprijímajúce deti a tých, ktorí si konajú deväť prvých piatkov.
Prvonedeľná zbierka – Na budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola.